O osudu dětí soud pravomocně rozhodl po roce a půl od podání návrhu na ústavní péči sociálními pracovnicemi.

Čekalo se na posudky znalců

„Usoudili jsme, že to prostředí je vyloženě nevhodné. Rodiče nemají žádné předpoklady, aby mohli děti vychovávat. Matka při jednání soudu dokonce uvedla, že to, co odsouzení cizinci páchali na jejích dětech, nepovažuje za trestnou činnost, když za to dětem dávali peníze,“ řekla soudkyně Alena Kryslová.

Podle ní rodiče mají tak nízký intelekt, že si ani neuvědomovali, že na dětech byla páchaná trestná činnost. Protože rodiče nesouhlasili s odebráním dětí, soud si musel pro rozhodnutí vyžádat znalecké posudky.

Sociální pracovnice podle soudu chybovaly

„To byl jeden z hlavních důvodů, proč řízení trvalo tak dlouhou. Navíc rodiče se odvolali proti rozhodnutí soudu prvního stupně a o věci rozhodoval ještě soud v druhé instanci,“ vysvětlila Kryslová. Soud se ale podle Kryslové pozastavil nad tím, proč sociální pracovnice, které dobře znaly špatné poměry v rodině, nedaly podnět k odebrání dětí formou předběžného opatření. To je totiž okamžitě vykonavatelné.

Neudělaly to ani poté, co oběma rodičům soud letos v březnu vyměřil desetiměsíční podmíněný trest za ohrožování výchovy mládeže. Šedesátiletý muž a jeho o 16let mladší žena se provinili tím, že nedostatečným plněním svých výchovných povinností dětem umožnili dlouhodobé sexuální kontakty s pedofily. „To, že děti zůstaly dál u rodičů, považujeme za nedostatek sociálních pracovnic,“ řekla soudkyně.

Proč pracovnice orgánu péče o dítě otálely s návrhem na předběžné opatření, nedokázala vysvětlit ani vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu v Klatovech Hana Křivohlavá. „Měli jsme důvody, že jsme k tomu nepřistoupili. Je těžké najít tu hranici, kdy rozhodnout o okamžitém odebrání dětí .Takové případy se musejí rozebírat ze všech úhlů pohledu,“ řekla Křivohlavá.

Děti zůstanou u rodičů ještě tři až čtyři týdny, než bude rozsudek vyhotoven a doručen. Pak nabývá právní moci. Pokud ho rodiče nebudou respektovat a děti do ústavu nepředají, pak je musí v souladu s výkonem rozhodnutí odebrat sociální pracovnice.