Loni se na českých přejezdech stalo 258 střetů. Kromě třicítky usmrcených osob bylo dalších 119 zraněno. Počet nehod oproti roku 2006 sice klesl o 11 % a počet usmrcených osob dokonce o 33 %.

"Současně ale narostl počet nehod s pochybením na straně železnice. Zatímco v předchozích dvou letech železnice nezavinila ani jednu nehodu, v roce 2007 se na vzniku nehody více či méně podílela minimálně ve 4 případech,“ řekl mluvčí drážní inspekce Zdeněk Neusar.

Ze statistiky vyplývá, že v průměru připadá jeden mrtvý na osm nehod na přejezdech.

„Mezi nejčastější zjištěné přestupky patří nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Ještě častější ovšem bývá nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd i o desítky kilometrů v hodině,“ doplnil Neusar.

 foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

Polovina nehod na přejezdech se světly

V Česku je přibližně devět tisíc železničních přejezdů. Loni se téměř polovina všech nehod odehrála na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením a zahynula při nich rovněž polovina všech osob.

Takových přejezdů je pouze čtvrtina z celkového počtu. Kmitající červená světla jsou leckdy řidiči motorových vozidel brána na lehkou váhu. Účastníci silničního provozu totiž často vjíždějí na koleje ještě bezprostředně poté, když výstražná světla začnou blikat.

 foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

„První automobil většinou koleje přejede, jeho následovníci již takové štěstí nemívají. Řidiči se také pokoušejí přejet přejezd ihned po průjezdu vlaku i přes to, že červená výstražná světla stále blikají. Neuvědomují si ale, že ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné nebo druhé koleji přijíždět další vlak a vjedou přímo před něj,“ řekl Neusar.

Za nejvíce nehod mohou řidiči aut

Drtivou většinu nehod na přejezdech i nadále způsobují neukáznění řidiči, kteří porušují několik ustanovení zákona. Ten ukládá mimo jiné povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se musejí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet.

„Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon,“ řekl Neusar.

Jeden z preventivních motivů používaných Drážní inspekcí. Zdroj: Drážní inspekce ČR

Preventivní akce Drážní inspekce v roce 2007
Při společné preventivní akci s policií, která proběhla v dubnu loňského roku, Drážní inspekce vytipovala několik desítek přejezdů, kde nejčastěji dochází k nehodám a policie 36 přejezdů, kde monitorovala chování řidičů. Při kontrole zjistila celkem 82 přestupků, což představovalo pochybení přibližně každého patnáctého řidiče.
Další kampaň odstartovala na přelomu května a června, kdy několik stovek základních škol obdrželo výtisky dětského časopisu, v němž Drážní inspekce prostřednictvím her, křížovek a doplňovaček připomínala dětským čtenářům rizika vyplývající z nezodpovědného chování.
Na letní prázdniny Drážní inspekce připravila sérii dvanácti kreslených motivů, kterými všem lidem vzkázala, aby se zamysleli nad svým chováním a přehodnotili, zda několik ušetřených minut má pro ně větší cenu než zdraví nebo dokonce život.
Na podzim ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila pro autoškoly film s názvem Řidič – postrach přejezdů. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon.