Nejčastěji se řidiči usedali za volant motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění , což se stalo v 3089 případech. A 2897 hříšníků se dopouštělo ohrožení pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím způsobilost k jízdě.

„Jsou to překvapivá čísla. Myslím si, že se na nich podepsala především změna metodiky práce dopravní policie a její zvýšená aktivita,“ řekl Právu dopravní expert Stanislav Huml.

Ředitel dopravní policie Martin Červíček před časem deklaroval připravenost policie zaměřit se na konkrétní trestné činy a skupiny řidičů, kteří se jich dopouštějí nejčastěji. „Za poslední čtyři měsíce jsme zdvojnásobili počet dopravně bezpečnostních akcí a to nemluvím o běžném dohledu. To se na statistikách zcela určitě projevilo,“ řekl Právu Červíček.

Celkem v posledních třech měsících obce s rozšířenou působností evidovaly 165 785 přestupků a trestných činů. Muži spáchali 140 457 přestupků a trestných činů, ženy překročily pravidla ve 25 328 případech.

V posledním čtvrtletí se řidiči dopustili každý den v průměru 1802 bodovaných přestupků a trestných činů. Nevíce se jednalo o překročení rychlosti v obci o méně než 20 kilometrů v hodině, a to v 39 procentech případů. Následuje porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky s 15 procenty a porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu s deseti procenty.