Odvolaný ředitel ČT chtěl soudu předložil důkazy, jimiž by doložil, že důvody, které Rada ČT k jeho odvolání uvedla, jsou nepravdivé. Protože rada nemá právní subjetivitu, žaloval přímo televizi, přičemž se domáhal pouze morální satisfakce. Finanční odškodnění ani návrat do funkce nepožadoval.

"Byla poškozena jeho pracovní čest, těžko se uplatní v dalším profesním životě," řekla jeho advokátka Jana Palečková.

Soud Balvína ani nevyslechl

Soudkyně Lomozová však nepřipustila výslech samotného Balvína, ani jím navrhovaných svědků.

"Soud odmítl přiznat jakékoliv předložení důkazů, což považuji za skandální," reagoval na její rozhodnutí Balvín.

Odvolaný ředitel zároveň kritizoval fakt, že rada podle něj významně zasahuje do osudů ČT a přitom nemá prakticky žádnou zodpovědnost. Rada ČT však ze zákona činnost televize pouze kontroluje, nicméně je orgánem Poslanecké sněmovny.

Rada Balvína loni v listopadu odvolala z nejvyššího postu v televizi mimo jiné proto, že nepředložil v daném termínu rozpočet, neplnil cíle stanovené ve svém projektu a snížil počet zpravodajství a publicistických pořadů.