K tomuto závěru dospěl v neveřejném zasedání Nejvyšší soud ČR, který se zabýval případem z Českých Budějovicích. Šlo o majetek podnikatele, na kterého byl prohlášen konkurs.

Správce konkursní podstaty uzavřel s manželkou podnikatele dohodu o vypořádání společného jmění manželů - ženě připadly nemovitosti, původně určené k vyrovnání pohledávky Finančního úřadu. Krajský soud v Českých Budějovicích toto vypořádání schválil.

Podle názoru Nejvyššího soudu však taková dohoda nemůže zabránit věřitelům, aby uplatnili svá práva na společný majetek manželů. „Podobný krok totiž může směřovat k nečestnému jednání a proto dohoda, která přijde až poté, co věřitelé začnou své pohledávky vymáhat, je neplatná. Nejvyšší soud proto rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a nařídil mu případ znovu projednat,“ informoval mluvčí NS Petr Knötig.