Podle státní zástupkyně Renaty Havelkové se tak stalo v důsledku naprosto nevyhovujícího provedení spalinové cesty od průtokového ohřívače vody. Společně s ním jsou stíháni ještě servisní a revizní technik, kteří svým lajdáckým přístupem k bezpečnostním předpisům závadu na kouřovodu neodhalili.

„Jako majitel nemovitosti v průběhu několika let nezajišťoval podle příslušné vyhlášky pravidelné prohlídky komínů a kouřových cest , které vedly od plynového průtokového ohřívače vody nainstalované v koupelně,“ uvedla Havelková k obvinění policisty.

Následně potom servisní technik v rozporu se stejnou vyhláškou uvedl do provozu karmu , aniž si vyžádal aktuální doklad o vhodnosti použití stávajícího komínu a jeho schopnosti zajistit bezpečný odvod spalin od spotřebiče. „Neučinil ani žádná opatření směřující k tomu, aby si ověřil, zda je zajištěn přívod vzduchu pro provoz instalovaného spotřebiče,“ upřesnila Havelková.

Třetí stíhaný, revizní technik, v rozporu s vyhláškou o kontrolách , revizích a zkouškách plynových zařízení provedl v domě kontrolu , aniž by konstatoval jakoukoliv závadu.

„Přičemž naprosto nevyhovující provedení kouřovodu a komínu od průtokového ohřívače vody ve spojení s nedostatečným přívodem vzduchu do koupelny způsobily, že spaliny obsahující oxid uhelnatý pronikaly do koupelny , kde desátého února došlo v důsledku intoxikace jedovatým plynem k úmrtí člověka,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Hrozí jim až pět let vězení

Všem třem obviněným hrozí za trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti až pět let vězení. jejich jednání žalobce posoudil jako nedbalostní trestný čin s tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich postavení. Stíhaný policista, který slouží na kriminálce, dál zůstává ve službě. „Jednaná se o nedbalostní trestný čin, který nesouvisí s výkonem služby,“ vysvětlil karlovarský policejní ředitel Lubomír Kučera, proč nepřijal žádná personální opatření.