První příčku Česka v kouření konopí v nepříznivé statistice vybojovalo asi 28 procent Čechů do 24 let. Druzí Španělé zůstali na 19 procentech. Podle statistiky obliba konopí postupně klesá se vzrůstajícím věkem.

Extázi jen v posledním sledovaném roce užilo podle zveřejněných informací dvanáct procent mladých Čechů.

V kategorii do 64 let jsou Češi třetí

Marihuanu nebo hašiš kouřilo 13 procent Evropanů do 34 let. Nejvíc ve Španělsku (20 procent), v Česku to bylo 19,3 procenta. V pokročilém věku se nedovolené slasti kouření marihuany nejvíce oddávali Italové, Španělé a na třetím místě v kategorii do 64 let jsou Češi s 9,3 procenty.

Drogou mladých Čechů je vedle konopí i extáze, jež se ve formě tablet konzumuje zejména na tanečních akcích. Ve věkové skupině do 24 let ji v posledním roce mělo 12 procent Čechů, do 34 let 14,6 procenta Čechů a celkově v české populaci 3,5 procenta. Za Českem následuje Estonsko s 1,7 procenta a Spojené království s 1,6 procenta.

Zpráva tentokrát nepřináší mnoho nových informací, spíše se věnuje dlouhodobému srovnávání údajů. Pro Česko se ve zprávě vychází z dat za rok 2004, u ostatních zemí vychází podklady z let 2004 až 2006.

Česko a Slovensko trápí pervitin

Problémové užívání pervitinu je fenoménem pouze dvou zemí Evropy - Česka a Slovenska. Pervitin, který se dá vyrobit "po domácku" z volně dostupných léků včetně levného a často užívaného paralenu, byl totiž dlouhodobě dostupnou drogou.

V Česku je celkem 30 200 problémových uživatelů drog, pervitin užívají dvě třetiny z nich, 10 500 pak připadá na opiáty - heroin a čím dál víc také původně substituční lék subutex.

Jeden z největších problémů Evropy představuje jednoznačně kokain. Užívá se zejména v klubech a na diskotékách. Po konopí je druhou nejvíce zneužívanou nelegální drogou v Evropě.

Odhaduje se, že mezi mladými lidmi do 34 let bílý prášek někdy v životě užilo 7,5 miliónu lidí, v posledním roce od výzkumu 3,5 miliónu a za poslední měsíc 1,5 miliónu Evropanů. České republice se tento boom zatím vyhýbá, přesto nebezpečí hrozí.