"Jsme největším výcvikovým střediskem služebních psů specialistů v Evropě. Hlavní důraz v době hrozeb teroristickými útoky proto klademe na výcvik psů pro vyhledávání výbušnin," uvedl pro Právo vedoucí výcvikového střediska v Balkové Oldřich Šnytr.

V polovině roku 2005 bylo v rámci programu boje proti terorismu rozhodnuto zvýšit počet služebních psů na vyhledání a detekci výbušnin. V Balkové proto policie vybudovala ubytovnu s kapacitou 72 lůžek, kanceláře, učebny, prostory pro veterináře, sklad a přípravnu krmiva. Zkrátka psí vysokou školu, v níž je 91 kotců i trenažérové pracoviště pro vtiskování pachů.

"Tady v Balkové teď sídlí královna služební kynologie. Základní výcvik pro ty nejzkušenější policejní psovody a psy trvá deset týdnů. Většinou jsou zde němečtí ovčáci," řekl Právu vedoucí odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia ČR plukovník Jiří Navrátil, podle kterého mají služební psi, ať již hlídkoví, pátrací či psi specialisté široké uplatnění od pořádkové přes kriminální až po cizineckou policii.

:. Psovod Petr Liška vypustil německého ovčáka Ira do terénu. Foto: František Kšajt

Psovodi a služební psi se ve specializovaných kurzech v Balkové budou učit vyhledávat kromě výbušnin také omamné a psychotropní látky, zbraně, akceleranty i neživé osoby.

Na místě původní vesničky Balková, která se po druhé světové válce vylidnila, vyrostl nejprve objekt pro školu v přírodě. Pak v něm byla policejní škola, záchytné zařízení pro cizince a nyní budova začala sloužit Odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia ČR.