"Nějaká pochybení státní zástupce Omelka v práci policistů zjistil. Projednal to s vyšetřovatelem a s jeho nadřízenými. Konkrétně se k pochybením vyjadřovat nebude," odpověděla včera na dotazy Práva mluvčí MSZ Štěpánka Zenklová.

Zápis výpovědi byl přepisován

Podstata jednoho z Právu známých pochybení vyšetřovatelů ÚOOZ je v tom, že loni v září nebyl dodržen trestní řád při protokolaci výpovědi svědka Aleše Zagory, který je považován za pravou ruku Radovana Krejčíře.

Namísto zápisu výpovědi "podle diktátu vyslýchajícího v přímé řeči a pokud možno doslova" se stalo, že záznam o podaném vysvětlení byl opakovaně přepisován. Tím se výpověď stala nepoužitelnou pro soudní řízení.

O serióznosti a objektivitě tlumočeného sdělení žalobce Omelky pochybuje advokát Vladimír Vaněk, který v kauze obhajuje viceprezidenta příbramského klubu Marila Vlastimila Spěváka.

"Výpověď byla napsána na mechanickém psacím stroji. Nebylo zachováno původní znění výpovědi. Takže nebylo vyvráceno podezření, že výpověď byla při opakovaných přepisech důstojníky Petrem Plaňanským a Havlovičem účelově upravována. Aby posloužila pouze k zahájení trestního stíhání a zatýkání bez řádných důkazů. Ty dodnes nejsou," řekl včera Právu advokát.

Zdůraznil, že k zatýkání, obvinění a uvalení vyšetřovací vazby loni došlo jen na základě pochybných informací.

Dopis z vězení a mlčení žalobce

Zřejmě nejde o jediný problém v kauze Lamberta Krejčíře, která po ročním vyšetřování vázne na mělčině. I když loni v listopadu po velké mediální zatýkací akci důstojníci ÚOOZ z únosu a zmizení Krejčířova otce obvinili majitele příbramského klubu Marila Jaroslava Starku, Spěváka, slovenského podnikatele libanonského původu Tareka Becharu a dalších pět osob.

Právo totiž písemně oslovil vězeň s informacemi, podle nichž pravomocně odsouzený David Berdych údajně ve vězení vyhledává odsouzené pachatele a přemlouvá je, aby svědčili proti Starkovi. Totožnost vězně a pravost dopisu Právo ověřilo a cituje z něj s jeho svolením.

Vězeň v dopise uvedl, že mu v cele jiný vězeň, který je známým Starky, vyprávěl o Berdychově nabídce svědčit proti Starkovi.

"V současné době vydírá Berdych tohoto člověka (Berdychem osloveného vězně, jehož jméno je Právu známo, pozn. red.) a žádá po něm svědectví proti p. Starkovi," napsal Právu s tím, že v případě nutnosti bude sdělení veřejně autorizovat. Berdych měl současně oslovenému vězni nabízet, že "zajistí ve spolupráci s ÚOOZ jakékoli obvinění (jemu) nepohodlné osoby".

Zmíněné informace žalobce Omelka či jiný státní zástupce na pražském MSZ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. "K tomu se státní zástupce Omelka nechce vyjadřovat," odpověděla Právu na písemné dotazy Zenklová.

Advokáta Julia Kramariče, který Starku obhajuje, informace Práva nepřekvapily. "Podobné metody ÚOOZ mi připadají po celou dobu vyšetřování mého klienta v kauze Lamberta Krejčíře naprosto běžné. Považuji je za jediný způsob, jakým si ÚOOZ zajišťuje naprosto smyšlené důkazy," řekl advokát.