Mezi nimi byl i muž, který měl doklady na jméno Czeslav Kurpiewski. Při soudním procesu před sedmi lety odešel od soudu se sedmiletým trestem, který si měl odpykat v Polsku. Až do této chvíle je to vcelku banální příběh, zvrat nastal teprve ve chvíli, kdy se odsouzenec nevrátil z pravidelné vycházky.

Do vězení přivedli nepravého

Policie začala pátrat po muži se jménem Czeslav Kurpiewski a zanedlouho do vězení dovedla muže tohoto jména. Jaké bylo překvapení všech, když se zjistilo, že předvedený rozhodně není odsouzený lupič. Pravého odsouzence polská policie brzy dopadla. Zjistilo se, že muž se jmenuje Grzegorz Winter a při přepadení směnárny měl u sebe kradené doklady na jméno Kurpiewski.

Protože český právní řád neumožňuje při takovýchto případech pouhé přepsání jména ve spisu, muselo být celé líčení opakováno. Štěstí bylo, že Winter nečinil novému líčení žádné překážky, z Polska, kde si ve věznici Wronski odpykává trest za jinou trestnou činnost, nechtěl dojet a svolil, aby líčení proběhlo bez jeho přítomnosti.

Oproti původnímu rozsudku nižší trest

Pokud by se ale rozhodl činit problémy, mohl být nový soud velmi komplikovaný, protože by se celé dokazování muselo provádět znovu, včetně výslechů svědků. I tak na tom ale Winter vydělal, protože místo původních sedmi let byl odsouzen jen k pěti a půl letům žaláře.

"Museli jsme ho nyní soudit podle novely trestního zákona, který za tento skutek stanovuje nižší sazbu," vysvětlil předseda senátu Drahomír Drápal. Státní zástupkyně se obávala, že podobných případů bude přibývat.

"Pokud ten člověk nemá záznam v trestním rejstříku a má u sebe cizí doklady, nejsme schopni zjistit jeho pravou totožnost," upozornila. Proto by podobným případům mohla zabránit změna zákona, aby bylo možno pouze přepsat jméno odsouzence, jako je tomu například v sousedním Německu.