Měření bylo provedeno v 15:45 na úrovni kanálové vpusti, kde byla mezní norma překročena cca pětinásobně. Ve výšce 1,5 metru nad kanálovou vpustí již byla koncentrace neměřitelná.

Látka dimetyldisulfid se v kanalizaci objevila pravděpodobně po vylití neznámé odpadní tekutiny do kanalizace v oblasti Hostivaře. Původ látky a její šíření vyšetřuje Policie ČR.

Po ohlášení prvního případu neznámého zápachu prováděla chemická jednotka měření na přítomnost výbušných a hořlavých látek. Měřením pražských hasičů nebyla získána žádná relevantní informace o látkách působících neznámý zápach, proto byl o pomoc požádán Státní úřad jaderné a chemické bezpečnosti a chemici HZS podniku Kaučuk Kralupy.