"Zablokování se provádí na základě žádosti majitele, který předloží příslušné doklady včetně jednoznačného IMEI - identifikačního výrobního čísla telefonu," sdělil Novinkám mluvčí mladoboleslavské policie Ladislav Mareš.

K zablokování je třeba předložit policistům účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list s výrobním číslem IMEI, kterým žadatel prokáže vlastnictví telefonu. Dále je třeba předložit průkaz totožnosti, případně také plnou moc od vlastníka telefonu, pokud blokování telefonu provádíte za majitele.

Zablokovat je možno pouze telefon, který byl odcizen. Policie nemůže zablokovat telefony ztracené, telefony odcizené mimo území České republiky. Blokace se také netýká odcizené nebo ztracené SIM karty. Tu si může každý nechat zablokovat přímo u svého operátora.

"Policie také nemůže zablokovat telefon, pokud vlastník nezná výrobní číslo (IMEI) odcizeného telefonu a také v případě, že nepředloží uvedené doklady. Je vhodné si ponechat doklady k telefonu včetně IMEI vhodně uložené," doplnil Mareš.

Seznamy blokovaných telefonů na internetu

Na internetu je také možnost získat informaci o blokovaných telefonech a ověřit, zda telefon, který kupujete takzvaně "z druhé ruky", není evidován jako odcizený a tudíž zablokovaný. Bližší informace nejdete na stránkách www.mvcr.cz/mobily.

Jak přesně postupovat v případě žádosti o zablokování telefonu je uvedeno v reklamním letáku, který je k dispozici na služebnách policie.

Policie na projektu pracuje ve spolupráci se všemi mobilními operátory. Službu oficiálně představí ministerstvo vnitra ve středu.

Za blokaci telefonu se žádný poplatek policii nehradí. Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost policie do 24 hodin. 

Co musíte při žádosti o blokaci doložit?
- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
- záruční list, na kterém je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu)
- pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená - plná moc vlastníka (nemusí být úředně ověřená)
- pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemná žádost podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem
Pokud už nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, faktura) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu).
Pokud souhlas o odblokování uplatňuje osoba, která dříve požadovala blokaci mobilního telefonu, pak nemusí předkládat pokladní blok, záruční list a obal.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR