Právu to potvrdil Jaroslav Dolejší, šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality z pražského Vrchního státního zastupitelství.

"My jsme se snažili s využitím všech mezinárodněprávních prostředků o to, aby se jim to sdělení obvinění doručilo. Oni o tom věděli, komunikovali se sdělovacími prostředky a brojili proti našim snahám. Proto jsme přistoupili tady k tomu," uvedl Dolejší, podle kterého není pochyb, že oba muži stále pobývají ve střední Americe, respektive na Bahamách a ve státě Belize.

Podle státního zástupce nyní mohou vyšetřovatelé začít vyslýchat svědky, zadat si znalecké posudky, zažádat o právní pomoc kdekoliv v cizině. Soud již oběma obviněným ustanovil obhájce. Český trestní řád umožňuje uprchlé stíhané odsoudit v nepřítomnosti. Na obviněného je také možné vydat mezinárodní zatykač.

Rozhodnutí policie přivítal Karel Staněk z Ochranného sdružení malých akcionářů. "Teď už by se měly věci výrazně pohnout kupředu, může konečně dojít k zabavování majetku obou dvou, a tím se akcionáři Harvardu dostanou blíže ke svému majetku," řekl Staněk Českému rozhlasu.

Mnohaměsíční průtahy

Několikaletá prodleva byla způsobena bezmocí českých orgánů, které nemohly doručit obvinění do rukou Koženého, jenž má irské občanství a žije na Bahamských ostrovech, stejně tak jako Vostrému, jenž přijal občanství středoamerického státu Belize.

Oba se mnoho měsíců úspěšně vyhýbali zástupcům české policie i státního zastupitelství, a to z pochopitelného důvodu. Koženému i Vostrému totiž u českého soudu hrozí až dvanáctileté vězení.

Česká strana proto musela se značnými překážkami a notnou dávkou diplomacie vyjednávat o právní pomoci na Bahamách i v Belize. Bahamský nejvyšší soud však zamítl českou žádost o pomoc při předání obvinění do rukou Koženého. Pracovníci českého Nejvyššího státního zastupitelství tudíž nemohli jednat na vlastní pěst, neboť by narušili suverenitu cizího státu.

Zahájit trestní stíhání se nedařilo především proto, že Česko nemá s Bahamskými ostrovy, kde žije Kožený, smlouvu o právní pomoci. Česká justice se zkusila obrátit na tamní soud v Nassau, ten však na konci minulého roku definitivně rozhodl, že se Bahamy nebudou na doručení obvinění nijak podílet.

K Vostrému na Belizi se cesta zpočátku zdála jednodušší. Česká republika sice nemá s tímto státem žádnou bilaterální dohodu, tedy ani dohodu o právní pomoci, ale podařilo se přesvědčit místní orgány, aby obvinění Vostrému doručily. To však rovněž selhalo, protože Vostrý se prý nezdržuje v místě svého trvalého bydliště.

Zmizely miliardy

Koženého i Vostrého česká policie podezírá z vytunelování harvardských fondů, které se později změnily na Harvardský průmyslový holding. Podle vyšetřovatele převáděli v letech 1995 až 1997 majetek z Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice v hodnotě asi 11,5 miliard korun.

Kožený je dále podezřelý, že převáděl z Harvardských investičních fondů peníze, které získal prodejem akcií z kupónové privatizace, na kyperskou společnost Zenko Trading, kterou ovládal. Transakcemi údajně v době od 1. března do 15. dubna 1995 způsobil investičním fondům škodu asi 250 miliónů korun.

Policie také prověřuje další obchody Koženého z let 1995 a 1996 ve výši deseti až 20 miliard korun.