"Část jsme platili hned, a to já si nepamatuji, které žaloby to byly, a v části jsme žádali o osvobození od soudního poplatku. A to řízení je v některých případech stále v běhu," uvedl pro Právo. Podle právních expertů právě nezaplacené poplatky mohou být důvodem toho, že řada právnických a fyzických osob vůbec o žalobách, které na ně Kinský podal neví nebo se o nich dověděla nikoliv od soudu, ale až v okamžiku, kdy například konkrétní objekt chtěli prodat. Najednou zjistili, že to nejde v důsledku soudního předběžného opatření.  V jiném případě je oslovil advokát Čapek jménem Kinského přímo, bez účasti soudu.

Doplácejí na to soukromníci

Zvlášť na to doplácejí soukromníci a obce, protože musí spoléhat pouze na vlastní síly, nikoliv na pomoc státu, přestože v mnohých případech od něho majetek koupili. To je například situace 64letého Josefa Doškáře z Nového Boru, který koupil v roce 1994 od jedné akciové společnosti hájenku v České Kamenici a přebudoval ji na řemeslnou výrobu. S podnikáním nyní skončil a objekt chtěl prodat.

"Teprve od realitní kanceláře, která prodej realizovala, jsme se letos v květnu dozvěděli, že to nejde, protože když připravovala podklady pro kupce, zjistila, že je tam něco v nepořádku," uvedl Doškář, kterému dodnes vyrozumění od soudu nepřišlo, přestože na něj podal Kinský žalobu už loni v listopadu.

Jako druhý příklad může sloužit případ rodiny 56leté Jany Hlušičkové z České Kamenice, která zakoupila od státu dům v roce 1996. "My jsme z toho úplně hotoví. Minulý pátek jsme se dopisem od Kinského dozvěděli, že jsme zažalovaní. Muž hned šel na městský úřad, ale moc se toho nedozvěděl," vyprávěla Hlušičková následně Právu. Žena bydlí v bývalém pivovaru s manželem a rodinou již 36 let, nejprve mnoho roků platili nájemné a pak si jej před sedmi lety od městského úřadu koupili. Nyní se dozvěděli o hrozbě, že o dům přijdou.

Soudce: nestandardní postup

V ruce přitom neměli žádnou úřední zprávu od soudu, ale pouze dopis od advokáta Čapka, který jej rozeslal 15 soukromníkům, jež Kinský zažaloval. Kromě lítosti nad jejich situací je v něm víceméně kritizoval za to, že si nezjistili právní historii zakoupeného domu. Obě uvedené kauzy řeší děčínský okresní soud, jeho soudkyně však nebyla k zastižení, protože se celý soud už měsíc stěhuje.

František Oldřich Kinský se vyhnul restitučnímu řízení, jehož časovou hranici zákon stanovil na červenec 1996. Naopak až po roce 2001 podal celkem 157 žalob, v kterých se domáhá uznání vlastnictví sporného majetku. Tím, že každý spor vede samostatně, musí jako každý žalobce zaplatit v každém sporu příslušný soudní poplatek. Tomu se však snaží zřejmě vyhnout.

Ani jeden z námi dotázaných soukromníků, které Kinský žaluje, se o žalobě nedověděl od soudu. Jak přitom Právu sdělil prezident soudcovské unie Jaromír Jirsa, "pokud není žaloba doručena do devíti měsíců, je to značně nestandardní. Ze zákona žádná povinnost soudu nevyplývá a lhůta taky ne. Ale praxe je taková, že v 99 procentech téměř první úkon, co každý soudce udělá, když mu přijde žaloba a je zaplacený soudní poplatek, tak ji během několika dní zašle protistraně k vyjádření", konstatoval. Jirsa se nechtěl z pochopitelných důvodů vyjadřovat k jednotlivým případům, nicméně i on připustil, že jedním z důvodů nevyrovnání by mohl být nezaplacený soudní poplatek ze strany Kinského.

"Jestliže není zaplacený soudní poplatek, tak se žaloba neposílá," uvedl. Zároveň však dodal, že v takovém případě by měla k jeho zaplacení v řádu několika dní od momentu, kdy byla žaloba podána, soudkyně vyzvat. Stát rodině Kinských zabavil majetek po válce v rámci Benešových dekretů. Kinský se nepokusil získat nemovitosti v restitučním řízení v devadesátých letech, ale snaží se ho domoci nyní pomocí 157 žalob na určení vlastnictví. Celkem se jedná o majetek umístěný v různých koutech České republiky v hodnotě zhruba 40 miliard. Pravomocné rozsudky zatím padly v pěti případech, vždy Kinský vyhrál.