I když rozsudek není pravomocný, o vině Steiningera, který si jako důvěrník zastupující bytovou samosprávu u vlastníka nemovitosti neoprávněně během dvou let vyplácel odměny z fondu oprav, není sebemenších pochyb. Sám se totiž před soudem k trestné činnosti plně doznal.

"Připojil jsme k zápisu z členské schůze samosprávy dodatek , že mě byla odsouhlasena odměna. Mrzí mě to, udělal jsem chybu. V budoucnu se podobného chování vyvaruji," kál se Steininger na lavici obžalovaných.

Do pětičlenné dozorčí rady BIC, která plní kontrolní funkci, byl Steininger na návrh ODS zvolen radou města v dubnu letošního roku. To už běželo trestní řízení. "O jeho trestné činnosti nic nevím. Viděl jsem ho zatím jen jednou. Podmínkou členství v dozorčí radě je bezúhonnost. Pokud není splněna, je to důvod k ukončení členství," řekl místopředseda dozorčí rady BIC Boris Kreuzberg.

Zaskočena Steiningerovým odsouzením byla ředitelka BIC Jana Klementová. "Taková informace je pro mě nová. O tom, jací lidé jsou voleni do dozorčí rady, nerozhoduji. Sešla jsme se se členy dozorčí rady zatím jen jednou," uvedla Klementová.

V rozsudku nad Steiningerem samosoudkyně mimo jiného uvedla, že obžalovaný vykonával vysoce odpovědnou funkci ve vedení Stavebního bytového družstva mladých, kde by měl mít morální kvality. Podle ní naopak zneužil důvěry, kterou mu dali řadoví členové.