Podle soudce Tomáše Mahra se nepodařilo bez pochybností prokázat, že pachatelem loupeže byl skutečně obžalovaný policista.

"Jediným přímým důkazem byly výpovědi poštovních úřednic, které ho poznaly. Ale i v jejich výpovědích byly drobné nejasnosti. Bez dalších podpůrných důkazů tedy nebylo možné s jistotou říct, že obžalovaný je vinen," uvedl Mahr.

Budík, syn šéfa karlovarské kriminálky, měl loni v prosinci přijít na pobočku pošty se složenkou, na které bylo napsáno, aby mu úřednice vydala peníze a nikomu se nic nestane. Pracovnice pošty muži dala 13,6 tisíc. Ten pak z pošty odešel a zmizel.

Úřednice jej ale poznaly o dva dny později, kdy na stejnou poštu přišel zaplatit složenku.

Soud kritizoval práci policie

Vyšetřováni policie ale nebylo dostatečně důsledné. To při zdůvodnění rozsudku řekl i soudce Mahr. "Měla být neprodleně udělána rekognice. Protože to ale policisté neudělali, byl zmařen důležitý důkaz, ať už ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného," konstatoval soudce.

Doporučil přitom policii a státnímu zástupci, aby z postupu policistů, kteří případ šetřili, vyvodili kázeňské důsledky.

Státní zástupce Stanislav Lukařský se na místě odvolal. "Pochopitelně spokojen nejsem. Jsme přesvědčeni, že obžalovaný čin spáchal," řekl po vynesení rozsudku.

Sám Budík se ke zprošťujícímu rozsudku nechtěl nijak vyjadřovat a po verdiktu ihned opustil soud. Jeho obhájkyně Věra Říhová uvedla, že nejprve vyčká na písemné zdůvodnění rozsudku. "Vše bude ještě pokračovat u krajského soudu," řekla.