Telefonický průzkum veřejného mínění prováděla agentura Ipsos Tambor od února do května letošního roku. Dotazováno bylo přibližně 14 000 lidí. Z toho celých 85 procent uvedlo, že policejnímu sboru důvěřuje.

Celých 44 procent lidí se současně domnívá, že česká policie není dostatečně vybavena. Současně by šedesát procent dotázaných uvítalo posílení policejních hlídek.

Zajímavé je procento lidí, kteří nabídli policistům úplatek, aby se vyhnuli problémům se zákonem. Jedná se o šest procent, při posledním průzkumu v roce 2004 to bylo o jedno procento více.

Téměř devadesát procent dotázaných se podle průzkumu cítí bezpečně v místě svého bydliště. Nejméně bezpečně se lidé cítí v Praze a Severočeském kraji, naopak nejbezpečněji se cítí obyvatelé východních Čech a jižní Moravy.

Ostatní průzkumy říkají něco úplně jiného

Například v průzkumech agentury STEM však provázelo nepříznivé hodnocení českou policii po většinu její existence. V říjnu 2005 podle STEM policii nedůvěřovalo téměř 60 procent občanů. Podle dalšího průzkumu téže společnosti z loňského října projevilo nedůvěru policii 59 procent lidí.

V březnu společnost GfK Praha zjistila, že s prací policie je spokojena zhruba třetina občanů.