Ty jsou obsaženy i v červnové zprávě auditorské společnosti Price Waterhouse Coopers.

Zprávu nyní studují pražští radní, primátor Pavel Bém a předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva František Hoffman. Zjištění auditorských expertů je staví před závažné problémy. Experti totiž při vyšetřování účetnictví a smluv spojených s výstavbou skleníku například zjistili, že bývalý ředitel PBZ Jiří Haager jako investor stavby podepsal s dodavatelem stavebních prací Pavlem Čížkem dva dodatky ke smlouvě o dílo naprosto stejného znění a data. Jediným rozdílem byla smluvní cena.

"Činí v jedné verzi 49,334 miliónu korun včetně DPH a v druhé verzi 42,17 miliónu korun včetně DPH," uvádějí experti Price Waterhouse Coopers ve vyšetřovací zprávě s důležitým upozorněním: "Domníváme se, že existence dvou verzí dodatku indikuje možnost manipulace se smluvní cenou."

Neoprávněné navýšení ceny o pár milionů

Experti ve zprávě vyslovili více domněnek o sporném navyšování ceny skleníku. Upozornili kupříkladu na neoprávněné inflační navýšení ceny o 3,621 miliónu korun ve prospěch Čížka, který je bratrem stavební techničky a členky výběrových komisí PBZ Lenky Vlasákové. "Stavitelova sestra měla přístup ke všem informacím o skleníku. Jednala s firmami usilujícími o získání zakázky," upozornil na roli Vlasákové autor projektové dokumentace architektonicko stavební části skleníku Zdeněk Deyl.

Zjištění auditorských expertů nepřekvapila soudního znalce pro obor ekonomiky, ceny a odhady staveb Radomíra Měšťana.

"Ve svém znaleckém posudku vypracovaném na skleník Fata Morgana jsem už před dvěma roky na pochybení PBZ jako investora stavby upozornil. Doporučil jsem zadat nezávislému znalci kontrolu dosud fakturovaných nákladů stavební firmou, kontrolu měrných jednotek, jejich obsahu a odpovídající skladby jednotkových cen. To se dosud nestalo. Právě tato kontrola by jen v případě skleníku zachránila městské pokladně možná až několik desítek milionů korun," řekl Právu soudní znalec s tím, že nechápe, proč auditorští experti tento krok nedoporučili také a hovoří jen o domněnkách. Podle zprávy zřejmě neměli na vybranou. Museli se řídit zadáním pražského magistrátu a neměli k dispozici úplnou dokumentaci.

Ztracené dokumenty a neznámé informace

"Upozorňujeme, že mohou existovat i další dokumenty a informace, týkající se tohoto případu...V případě, že by tyto dokumenty nebo informace byly k dispozici, mohly by případně ovlivnit naše závěry," přiznávají experti Price Waterhouse Coopers ve zprávě uzavřené k 16. červnu. Datum označil za nelogické architekt Deyl.

"Nemohu uvěřit, že auditoři zprávu ukončili k datu, co uvádějí. V úterý 24. června mně totiž zaslali doporučený dopis s osmi okruhy problémů, které se mnou chtěli projednat. Odpověděl jsem jim do týdne na všechny okruhy písemně. Nabídl jsem jim pomoc při posouzení úplnosti a pravosti dokumentace. Neměli zájem. Odkázali mě na paní Kratochvílovou z pražského magistrátu," řekl v pátek Právu Deyl. Uvedený přístup Price Waterhouse Coopers označil z pražských zastupitelů za chybu předseda klubu Evropských demokratů Jiří Witzany.

"Experti jednali nelogicky. Přiznali, že nemají k dispozici kompletní dokumentaci a informace, a zároveň nevyužili nabídky autora ideje a projektu skleníku Deyla, jeho spolupracovníků a znalců na pomoc. Nebude to zřejmě jediná vada, kterou budeme na zasedání zastupitelstva kritizovat a interpelovat," zdůraznil Witzany.