"Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů č. 361/2000 Sbírky výslovně umožňuje správním orgánům pozastavit řidičské oprávnění," odpověděla v pondělí na dotaz Práva soudkyně Roušalová, která rozsudek plzeňského krajského soudu nad Pechem zrušila a vrátila k projednání. Plzeňský rozsudek uložil Pechovi osm let vězení a zákaz řízení motorových vozidel na deset let.

"Mé rozhodnutí se v žádném případě nedotýká správního řízení o pozastavení řidičského oprávnění až do ukončení trestního stíhání. To stále trvá a je dostatečným důvodem pro uvedený krok," zdůraznila Roušalová.

Úředníci: odebrat řidičák nelze

Plzeňští a pardubičtí úředníci případ vidí jinak. Názor, že v současné době není právně možné řidičské oprávnění Pechovi odebrat, zastává vedoucí odboru dopravy Magistrátu Města Pardubic Vladimír Bakajsa, pod jehož úřední pravomoci nyní osud Pechova řidičského oprávnění spadá.

Viník tragické nehody se totiž přestěhoval do obce Čepí na Pardubicku, kde má od 7. května 2003 evidován trvalý pobyt.

Proč by řešili, když mohou neřešit

"Řidičský průkaz Adolfu Pechovi nikdo nesebral, proto mu jej ani nikdo nemohl vracet," ohradil se Bakajsa. Správní řízení podle něj mělo být s řidičem zahájeno v Plzni. "Problém je však v tom, že docházelo k sérii soudních jednání a následných odvolání proti vyneseným rozsudkům. Případ tak není dosud ukončen. Z tohoto důvodu neměli ani plzeňští kolegové šanci správní řízení zahájit. Jinak by totiž postupovali proti liteře zákona a mohlo by dojít i k paradoxu, že by se žalovaný mohl stát v případě tohoto porušení sám žalobcem," konstatoval Bakajsa.

Narozdíl od Roušalové dále tvrdí, že na pardubickém magistrátu potřebují soudní příkaz nebo alespoň vydání předběžného opatření soudem, aby mohli odebrat Pechovi řidičský průkaz.

"Z Plzně pardubický odbor dopravy obdržel jen evidenční kartu 17. června 2003. Nic jiného k rozhodování," upřesnil Bakajsa.

Rozhodnout musí v Pardubicích

Vedoucí odboru dopravy plzeňského magistrátu Vlastimil Kroupa však Právu sdělil něco jiného. "Spis řidiče jsme tam odeslali v průběhu června poté, co k nám došlo oznámení o změně Pechova trvalého bydliště z Plzně do Pardubic. Pokud tedy soud, který se bude Pechovým případem znovu zabývat, rozhodne o odebrání řidičského průkazu, bude to záležitostí už pardubického magistrátu," řekl v pondělí Právu Kroupa.

Také by podle Kroupy nebylo nic platné, kdyby doklady zabavili již plzeňští úředníci. "Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně bychom je museli stejně vrátit," poznamenal Kroupa.