"Požadavky Kinského jsou nehorázné. Navíc se domnívám, že tenhle Kinský není ani přímý potomek šlechtického rodu Kinských," řekl dnes ČTK starosta Jarpic Miroslav Janek.

Zástupci žalovaných obcí navíc považují žaloby za zmatečné. Podle nich právní zástupci Kinského žádají i majetek, který šlechtickému rodu nikdy nepatřil nebo mu byl zabaven v rámci pozemkové reformy z roku 1922. "Po nás chtějí i hasičárnu, která byla postavena v 70. letech," uvedl starosta Zlonic Josef Richter.

Právní zástupce Františka Oldřicha Kinského Jaroslav Čapek takové domněnky odmítá. "Nemovitosti zabavené v pozemkové reformě nežádáme," dodal.

Kinský prý majetek nikdy neztratil

Čapek navíc zdůrazňuje, že Kinský se nedomáhá restituce majetku, ale potvrzení vlastnického práva k majetku, který jako šestiletý zdědil a nikdy neztratil. Ve sporu podle něj není podstatné ani to, zda Kinského rodiče byli či nebyli nacisté.

"Drtivou většinu majetku totiž nezdědil můj klient po svém otci, ale po pradědovi, který zemřel v roce 1904. Otec a strýc mého klienta byli pouhými poživateli a správci dědictví, nicméně dědicem byl ustaven právě až František Oldřich," tvrdí.

Spory o hrobku Kinských

Největší emoce vyvolává hrobka rodu Kinských v Jarpicích. Starostové Kinskému vyčítají, že se zajímá jen o majetek, který je možné zpeněžit.

"Nechápu, proč nechce hrobku, v které leží jeho rodiče. Zajímá se jen o cestu, která vede kolem hřbitova, ale na hrobku se ani nepřišel podívat," dodal Janek.

Kinského právník tvrzení starosty Jarpic rezolutně odmítá. "Není pravda, že hrobku nechceme. My jí chceme, ale hrobka patří státu. Tudíž o ní jednáme se státem a ne s obcemi," uvedl.

Kinský se podle Čapka snažil hrobku získat dohodou, ale zástupce státu trval na soudním vypořádání. Starostové věří, že Kinský nemůže se svými žalobami uspět. Nedávná minulost však ukázala, že se mohou mýlit.

Prolomení Benešových dekretů

Rodiče Kinského o majetek přišli po druhé světové válce na základě Benešových dekretů, protože údajně spolupracovali s nacisty. Polistopadové restituční zákony neumožnily návrat takto zabaveného majetku. Někteří politici proto v rozsudku, který Kinskému část majetku vrátil, vidí zpochybnění dekretů.