Tukový průmysl tvrdí, že Čepro bez jeho souhlasu do oběhu vydalo neproclené pohonné hmoty společnosti Bena. Městský soud ale toto tvrzení zamítl a Vrchní soud v pondělí jeho verdikt potvrdil. Smlouva o uložení pohonných hmot mezi Tukovým průmyslem a státní firmou se nevztahuje podle rozhodnutí městského soudu na třetí subjekty.

Povinnost celně odbavit pohonné hmoty společnosti Bena, která je měla uskladněné v prostorách Čepra, tak podle pražského městského soudu nenáleží Čepru, ale je předmětem smlouvy mezi Tukovým průmyslem a Benou.

Městský soud podle předsedy senátu Vrchního soudu Jiřího Macka rozhodl správně, další důkazy, které Tukový průmysl navrhoval provést, by byly podle něj nadbytečné. Čepro smlouvy o uložení pohonných hmot neporušilo, dodal.

Tukový průmysl podle Macka dále neprokázal škodu, která mu vznikla. Navíc prý Tukovému průmyslu ještě škoda ani nevznikla, celní úřady zatím jen pokutu vyměřily, ale zatím nerozhodly o jejím zaplacení. Ale Tukový průmysl již musel zaplatit 75 miliónů korun. [celá zpráva]

Spor se také podle soudce týkal společnosti Bena, která však nebyla účastníkem řízení. Právě společnost Bena měla podle Čepra zajistit celní řízení. Společnost Tukový průmysl se může nyní odvolat k Nejvyššímu soudu.

Bena uzavřela s Tukovým průmyslem, který v rámci kapacit Čepra provozuje veřejný celní sklad, smlouvu v roce 1996. Zboží, které je zde uloženo, se proclívá až při odbavení ze skladu. Do tohoto skladu začala Bena údajně ukládat nakoupené pohonné hmoty. Když zboží odebírala, měl Tukový průmysl podle policie povinnost zajistit jeho proclení, což neudělal. Podvod odhalili celníci při kontrole ropných produktů ve veřejném celním skladu.