Stížnost rozhodl senát olomouckého vrchního soudu vedený předsedou Jiřím Zouharem tak, že dal žalobkyni za pravdu. "Rozhodnutí soudce Bernáta rušící zajištění majetku obžalovaných bylo zrušeno. Soudce rozhodl předčasně, vyšel z nesprávného zákonného ustanovení. Bylo mu uloženo, aby přezkoumal majetkové poměry obžalovaných a případné přesuny jejich majetku," vysvětlil ve středu Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Petr Angyalossy.

V kauze čelí obžalobě ze zločinného spolčení a dalších trestných činů kromě Berky podnikatel a vysokoškolský pedagog Vladislav Větrovec, správci konkurzní podstaty Daniel Thonat a Petr Tuhý, zpeněžovatel konkurzní podstaty Lubor Kindl, soudní znalec Martin Jurenka. Správkyně konkurzní podstaty Marta Čiháková čelí obžalobě za porušování povinností při správě cizího majetku.

Dále byli v průběhu procesu obžalováni Karel a Miroslava Melicharovi pro účast na zločinném spolčení a poškozování věřitele, Vladimír Šiša pro účast na zločinném spolčení a přijímání úplatku a Jan Haragozzo z podplacení ve prospěch zločinného spolčení.

Vyvedené peníze mají být vráceny

Přezkoumání majetkových poměrů obžalovaných bude nutné i proto, že soudci prvního stupně v kauze zmanipulovaných konkurzů vydávají nové rozsudky. Například severočeská krajská soudkyně Jaroslava Mištová v dubnu ve veřejném líčení rozhodla, že se peníze vyvedené z firem při zmanipulovaných konkurzech mají vrátit zpět do konkurzní podstaty tunelované firmy.

"Forem, jak se vyvedené prostředky mají vrátit do konkurzní podstaty, je víc. Obrazně mohu říci, že v případě ZKL Klášterec nad Ohří může jít i o formu návratu 40 miliónů, za které byla firma prodána správcem konkurzní podstaty Danielem Thonatem, zpět do konkurzní podstaty uvedené společnosti," vysvětlila Mištová názorně smysl svého zatím nepravomocného rozhodnutí.

Úkoly uložené vrchním soudem Bernátovi nejsou jediným důvodem, který vedl k odložení hlavního líčení s obžalovanými Berkou a spol. Žalobkyně Smetanová je totiž přesvědčena, že Bernát je jako soudce podjatý.

Námitka podjatosti

"Námitku pro podjatost jsme s vyjádřením soudce Bernáta obdrželi v úterý. Soudce Bernát tvrdí, že podjatý není. O této stížnosti bude v co nejkratší době rozhodnuto," odpověděl včera Právu Angyalossy.

"Já jsem namítla, že výroky pana předsedy senátu, které byly vedeny průběžně od počátku hlavního líčení, vzbuzují pochybnosti o jeho objektivitě a nestrannosti. Více se s ohledem na neukončenost věci nemohu vyjádřit," upřesnila Právu Smetanová. Ale ani to není všechno. Náměstek pražského vrchního státního zastupitelství Vladimír Novák totiž dal v březnu podnět ministerstvu spravedlnosti k finanční kontrole v táborské pobočce českobudějovického krajského soudu kvůli vyplácení zálohových plateb advokátů některých obžalovaných v Bernátem rozhodované kauze Berka a spol. "Ani zde není zatím definitivně rozhodnuto. Soudce Bernát využil práva námitky proti zjištěním ministerstva spravedlnosti," řekl Právu dobře informovaný zdroj.

"Provádění a hodnocení důkazů soudem není podjatostí. I v případech výslechů osob, které v průběhu vyšetřování využily práva nevypovídat. To nelze označit za porušení nestrannosti. Takový názor a obvinění odmítám," reagoval na vzniklou situaci Bernát. Zdůraznil, že vyplácením zálohových plateb nic neporušil. "Rozhodl jsem v zájmu hladkého průběhu soudního líčení, a proto i s ohledem na ekonomickou stránku procesu," řekl Bernát.

Podezřelé konkurzy v kauze Berka a spol.

Union banka, ZKL Klášterec nad Ohří, Stavební podnik Ralsko, Zbrojovka Brno, společnost Retema, Krušnohorské strojírny, Báňské stavby Most, Zemědělské družstvo Kravaře, Mostecké obchodní sdružení. Škoda se pohybuje okolo 500 miliónů korun.