"Rozsudek byl zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení," sdělila Právu předsedkyně odvolacího senátu Kateřina Švecová. Potomek šlechtické rodiny, jejíž majetek byl po válce zabaven na základě Benešových dekretů, sice nedosáhl původního cíle, aby mu odvolací soud v občanskoprávním sporu rovnou přisoudil vlastnictví, v každém případě ale neztratil šanci, že se tak stane.

Obdobně totiž v jiné kauze v prvním líčení zamítl Okresní soud v Ústí nad Orlicí Kinského požadavek na navrácení půldruhého hektaru pozemků v Újezdu u Chocně, odvolací Krajský soud v Hradci Králové kauzu následně vrátil a v druhém líčení stejný soud rozhodl letos v květnu zcela opačně - tedy ve prospěch Kinského.

Zklamaní advokáti

Soudkyně Švecová Právu potvrdila, že v kauze rakovnických lesů středočeští soudci dospěli k opačnému názoru než nižší instance. Z dalších informací soudkyně nicméně vyplynulo, že včera neprojednávali podstatu věci, tedy zda Kinský má na lesy nárok či nikoliv. Naopak jednali o důvodech, proč v Rakovníku soud rozhodl v občanskoprávním sporu v neprospěch Kinského. A s tímto odůvodněním se pak neztotožnili. Okresní soud se v původním rozsudku příliš nezabýval tím, zda je potomek Kinských německé národnosti a majetek rodině Kinských byl konfiskován po právu. Především se zabýval účelností žaloby. A tu neshledal.

Právní zástupkyně Lesů ČR Taťána Pišvejcová, která stát proti Kinskému zastupuje i u dalších soudů, rozhodnutí odvolacího soudu pro Právo odmítla komentovat. Vyjádřila nicméně svůj názor na Kinského spory jako takové. "V této zemi tisíce lidí měly šanci o svoje nároky bojovat formou speciálních restitučních zákonů a musely mnoho věcí dokazovat. K tomu dostaly dostatečnou lhůtu (do poloviny roku 1996, pozn. aut.).

Proto v použití občanskoprávní žaloby vidím způsob, jak obejít speciální zákon," uvedla. Rozhodnutí středočeských soudců ovšem příliš nepřivítal ani advokát Kinského Jaroslav Čapek, který v odvolání usiloval o dosažení rozhodnutí ve prospěch svého klienta. Na druhou stranu však doufá, jak řekl Právu, že v novém líčení okresní soud Kinskému lesy vrátí. "Ke konfiskaci zde došlo v rozporu se zákonem. Majetek byl totiž zabaven prastrýci mého klienta. To v žádném případě není platné," řekl.

Neveřejná jednání jsou prý běžná

Soudkyně Švecová odmítla spekulace, že soud byl řešen neveřejně kvůli zostřené politické diskusi o kauze Kinských a snaze politiků sjednotit posuzovací kritéria v těchto restitučních sporech. "Formální rozhodnutí se často řeší v neveřejném jednání. Náš postup nemá nic společného s tím, jestli o tom politici jednali či nejednali," uvedla soudkyně. Potomek Kinských podal již 157 žalob na určení vlastnictví v různých koutech České republiky.

Celkem se soudí o majetek za 40 miliard. Pravomocné rozsudky zatím padly v pěti případech, vždy Kinský vyhrál. První definitivní vítězství přitom zaznamenal potomek šlechtického rodu na orlickoústeckém okresním soudu, který mu přiřkl 1,5 ha pozemků v Újezdu u Chocně. Rakovnické lesy patřily do bývalého velkostatku Zlonice, který se rozkládal na území okresů Rakovníka, Kladna a Litoměřic. Celkem jde zhruba o tisíc hektarů lesa. O oněch 32 ha rozhodoval středočeský krajský soud již podruhé a podruhé případ vrátil zpět na okres.