Pomeje je stíhán kvůli tomu, že si v souvislosti s produkováním filmu, v němž hrál se svou ženou Michaelou Kuklovou, půjčil peníze a vystavil na ně směnky, kterými se zavázal dluh splatit. Podle tisku vydal nekryté směnky na víc než 25 miliónů korun. Dluhy prý ale nezaplatil.

Ačkoli Pomejemu původně hrozilo pět až dvanáct let vězení, pokud žalobkyně přistoupí na návrh policie, trestní sazba se sníží na dva roky až osm let. Policie totiž podle dostupných informací navrhla Pomejeho obžalovat pouze kvůli třem nekrytým směnkám za celkem 826 000 korun, které vystavil v době po premiéře filmu. Tehdy si už údajně musel být vědom toho, že si půjčuje peníze, které nevrátí.

U směnek, které souvisely s miliónovými půjčkami a které Pomeje vystavil ještě v době před premiérou filmu, je ale situace jiná. Podle policie nelze prokázat, že by už tehdy věděl, že dluhy nesplatí. V této části proto policie navrhla stíhání Pomejeho zastavit.