Jonákovu stížnost jako "zjevně neopodstatněnou" odmítl senát vedený předsedou Vojenem Güttlerem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků. "Vzhledem k tomu, že se stěžovatel dovolával ochrany především svého základního práva na spravedlivý proces, přezkoumal Ústavní soud napadená rozhodnutí i řízení jim předcházející a dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná," uvádí Güttlerův senát v nálezu.

Zjevně neopodstatněné byly podle ÚS Jonákovy námitky, že soudy nevyslechly jím navrhovaných 11 svědků, kteří měli svědčit v jeho prospěch. Guttlerův senát odmítl i Jonákovu námitku, že Nejvyšší soud v jeho věci "měl mít pochybnost o tom, zda obě předmětná jednání (vražda manželky a zadání vraždy Würtherleho) tvoří jeden skutek" a měl proto rozhodnout ve prospěch obviněného Jonáka, což se nestalo. Tím měl zasáhnout do Jonákových základních práv. Podobně byly odmítnuty další námitky.

Soudy rozsudek zdůvodnily

Podle nálezu ÚS byla Jonákově stížnosti "nově uplatněná námitka vznesena pouze v obecné rovině a nebyla ani nikterak odůvodněna". Ze soudních spisů podle Güttlera navíc vyplývá, že se v Jonákově případě "jak soud nalézací, tak Vrchní soud v Praze důkladně zabývaly otázkou stupně nebezpečnosti trestné činnosti stěžovatele pro společnost a své rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnily".

Jonákova stížnost směřovala přímo proti rozhodnutím Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze. Nepřímo pak proti rozsudku pražského městského soudu, který Jonáka za organizování nájemné vraždy manželky a zadání nájemné vraždy jejího milence Würtherleho poslal na 18 let do vězení. Trest nyní Jonák vykonává ve Valdicích. Tím však kauzy okolo Jonáka nekončí.

Policisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu  loni na podzim opět začali vyšetřovat dva pokusy o zavraždění Jonáka v červenci 2004. Obvinili z nich Karla Kučeru, někdejšího provozního ředitele Discolandu Jaromíra Prokopa (v procesu s gangem okolo Davida Berdycha souzen jako uprchlý a dostal 13 let vězení, pozn. red.) a bývalého Jonákova německého společníka Helmuta Hugera.