"Dle vyjádření lékařů jako prvotní příčina smrti se jeví podvýživa a podchlazení," konstatoval mluvčí policie Milan Klézl. Nakolik se na smrti podepsal hlad a nakolik zima, ukáže až soudní pitva.

Případy, kdy u zemřelého bezdomovce byla zjištěna podvýživa, jsou v České republice zcela ojedinělé. "Je to pro mne šokující informace. S podobným případem jsem se za dvanáct let působení v Ostravě ještě nesetkal," řekl ředitel ostravské Charity Martin Pražák.

Dodal, že smrt podvýživou ho překvapuje tím spíše, že na kontaktním centru Charity mají lidé v opravdové nouzi možnost stravy i osobní hygieny zdarma. 

"Do nemocnice byl převezen v podchlazeném stavu a byl úplně dezorientován. Komunikace s ním nebyla žádná, upadal do bezvědomí, takže jeho jméno neznáme," řekl mluvčí policie.