Správně má být totiž v takovém případě policistův případ řešen podle zákona o služebním poměru. Hrozilo by mu tak propuštění do civilu. Tím, že neprozradil strážníkům své povolání a zaplatil na místě blokovou pokutu jako trest za přestupek, se alespoň prozatím vyhnul okamžitému vyhazovu, což by byl mnohem citelnější postih než pouhá pětistovka.

"Samozřejmě nám to zkomplikovalo další postup. Nemůžeme ho potrestat dvakrát za stejnou věc. Proto jsme požádali městskou policii, aby dala podnět na zrušení rozhodnutí o přestupku ke Krajskému úřadu s tím, že věc byla vyřešena věcně nepříslušným orgánem. Pokud kraj vyhoví, zahájíme kázeňské řízení po naší linii. Počítám s citelnějším postihem ," řekl plzeňský policejní ředitel Luboš Berka.

Ten už měl s provinilým policistou pohovor. "Uvedl svojí verzi na vysvětlenou, která ho ale nezbavuje podezření ze spáchání přestupku," dodal Berka.

Podle šéfa městské policie Luďka Hosmana nemají strážníci při projednávání přestupku šanci zjistit, zda se jedná o policistu. "Strážníci si pouze ověřují, zda provinilá osoba nebyla v posledních třech letech pravomocně odsouzena za majetkovou trestnou činnost. Pokud se ale takový člověk sám prokáže, že je policistou, nemohou s ním strážníci přestupek vyřídit, ale mají oznamovací povinnost jeho nadřízenému," vysvětlil Hosman.