"Vyšetřovatelé zjistili, že příčinou byla nepředpokládaná změna provozních parametrů v průběhu tavení. Při dosypávání železného šrotu se do pece dostala voda nebo mastnoty, které pronikly do taveniny a tam došlo k jejich rozkladu a prudkému nárůstu tlaku," uvedl Mitáček. Podle svědků a zaměstnanců byl do pece přidáván železný šrot, po jehož nasypání došlo k výbuchu. Tlaková vlna proletěla halou a zničila vzduchotechniku. Zvedl se mohutný oblak prachu. Žhavá tavenina se dostala mimo pec a byla zachycena v bezpečnostní jímce.

Hasiči byli o požáru informováni krátce po 18:00. Jako první na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů podniku s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky profesionálních hasičů ze Zlína s cisternou a speciálním kombinovaným hasicím vozem a jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic s další cisternou.

Hasiči se okamžitě zapojili do hasebních prací, které už před jejich příjezdem započali sami zaměstnanci slévárny. "K hašení nebylo možné použít vodu, a tak bylo postupně spotřebováno velké množství ručních a mobilních hasicích přístrojů," poznamenal Mitáček.

Zaměstnanci a podnikoví hasiči spotřebovali na 40 hasicích přístrojů a k ochlazování vytečené taveniny použili slévárenský písek. Jejich prvotním zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru do okolí. Asi po hodině hasebních prací se podařilo zvládnout všechna místa požáru, ke kterým hasiči jen pomalu postupovali v dýchacích přístrojích. Pronikli i do tunelu pod pecí, kde požár vznikl.