Několik zájemců o výstavbu další pumpy už tvrdě narazilo. A co z toho obec má? Oficiálně nic. To jen nahrává spekulacím o korupci. Na to ale zatím nejsou důkazy. I antimonopolní úřad kroutí hlavou, ale nemůže zasáhnout.

"Je to porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže. Ale ze zákona nemůžeme za porušení hospodářské soutěže postihnout obec," řekl Filip Vrána z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Právu se podařilo získat dokument, jehož součástí je i zmiňovaný závazek obce. Jde o kupní smlouvu na prodej tří pozemků uzavřenou 24. února 1999 tehdejším starostou Nemanic Ivanem Bartoškem a německou firmou C1 Linie, která v České republice obchodovala s ropnými produkty. V ní se obec zavazuje, že po dobu alespoň deseti let ode dne podpisu této smlouvy nepovolí v katastrálním území Lísková u Nemanic stavbu žádné jiné čerpací stanice pohonných hmot.

Navíc obec slíbila, že po tuto dobu rovněž nepřijme takovou změnu územně plánovací dokumentace, která by výstavbu další čerpací stanice umožnila. Pokud obec nedostojí svému závazku, musí podle smlouvy zaplatit společnosti C1 Linie pokutu ve výši čtyř miliónů korun.

Starosta: Byl to omyl

Starosta Ivan Bartošek, který tehdy smlouvu podepsal, dnes tvrdí, že jde o omyl. "Tu smlouvu připravovala firma C1 Linie, já ji podepsal, ale tohoto závazku, o kterém je řeč, jsem si všiml, až když byla smlouva podepsaná," prohlásil zjevně zaskočený Bartošek. Ten tvrdí, že si na to obec nechala udělat právní rozbor.

"Náš advokát, který je dnes po smrti, dal jasné stanovisko, že ta smlouva je platná, ale klauzule, kterou firma do smlouvy vložila, pro nás není závazná," uvedl starosta. Právo se snažilo kontaktovat společnost C1 Linie, aby se k záležitosti mohla vyjádřit. V oficiálním sídle společnosti v Praze 9 ale nikdo po celý den nebere telefony.

Bartošek odmítá, že by obec jakýmkoliv způsobem společnost C1 Linie zvýhodnila. "Od té doby, co jsme podepsali smlouvu s C1 Linie, nás nikdo nepožádal o stavbu další čerpací stanice," tvrdil starosta.

O pumpu usilovali i jiní

Právo má ale důkazy o opaku. Ještě před zmiňovanou smlouvou obec pronajala pozemek právě za účelem výstavby čerpací stanice podnikateli Ivu Svobodovi z Prahy. Ještě než ale stačil pumpu postavit, obec vedená Bartoškem pozemek prodala právě firmě C1 Linie. "Podali jsme trestní oznámení pro podvod. Policie případ odložila s tím, že se nejedná o trestný čin," uvedl Svobodův právní zástupce Jan Bělohradský.  

Stejně tvrdě narazil o několik let později podnikatel Zdeněk Helc. "Mezi čtyřma očima mi starosta řekl, že stavba pumpy nepřipadá v úvahu, že je vázán smlouvou a v případě jejího porušení by musela obec platit pokutu. Oficiálně mi to bylo zdůvodněno tím, že rozvoj dané oblasti spatřuje obec především v podpoře turistiky, a proto ke stavbě čerpací stanice nedává souhlas," řekl Helc.

Současným provozovatelem zmiňované čerpací stanice je OMV ČR, která je nástupcem právě společnosti C1 Linie. O závazku obce údajně nic neví. "OMV se velmi přísně řídí veškerými právními a etickými pravidly poctivého obchodováni nejen v případě Lísková, ale v celém svém podnikání v České republice a po celém světě," reagoval mediální zástupce společnosti OMV Viktor Kučera.

V současné době je na pumpě v provozu šest stojanů, u kterých je stále plno. Klientelu tvoří téměř výhradně Němci. Právo za pomoci odborníků z oboru provedlo přibližnou kaukulaci zisku této čerpací stanice. Měsíčně to vychází po odečtení všech provozních nákladů na více než milión korun.