Onuferovo tělo nalezli na jaře roku 2002 dělníci pod podlahou demolované staré klubovny ve Vrchlabí. Protože před tím objekt zapálili, mrtvola byla značně ohořelá a navíc jí chyběla hlava a ruce, což vedlo kriminalisty k úvaze, že Tobolka Onuferovo tělo znetvořil, aby znemožnil jeho identifikaci. S oddělováním hlavy a končetin mu podle žalobce pomáhal Jaroslav Charvát (52) z Prahy.

To se však prokázat nepodařilo a soud Charváta, jemuž hrozil tříletý žalář za nadržování, zprostil viny. "K tomu, že za znetvořením těla stojí Tobolka s Charvátem, chybí objektivní důkaz," konstatoval předseda soudního senátu Miloslav Ježek.

Advokátka se okamžitě odvolala

Soudci však neměli pochybnosti o tom, že Onufer zemřel na předávkování drogou, kterou dostal od Tobolky. "Jednoznačně to prokazují výpovědi tří svědků, kteří v osudný den byli s Tobolkou a Onuferem," je přesvědčen Ježek.

Zatímco Charvát odcházel od soudu spokojen, Tobolkova advokátka Renata Dobývalová se okamžitě odvolala. "Výpovědi svědků byly naprosto nevěrohodné. Sami přiznali, že v té době byli závislí na drogách, brali pervitin, marihuanu a dokonce i heroin. Nemohli si po pěti letech, kdy začali vypovídat, nic pamatovat. Na základě takových výpovědí nelze obžalovaného odsoudit k takovému trestu," zdůraznila Dobývalová.

Státní zástupce Milan Vacek si ponechal lhůtu k vyjádření a o tom, zda se odvolá, se rozhodne po prostudování písemného odůvodnění rozsudku. Připustil ale, že důkazní nouze je v Charvátově případě značná.

"Kvůli prakticky šestileté době, která uplynula od spáchání činu, je prokazování trestného činu nadržování složité. U čtvrcení mrtvoly nebyli svědci, tělo bylo značně devastováno požárem a ostatní důkazy jsou více méně jen z doslechu," řekl Vacek, který se vzdal práva na podání stížnosti proti okamžitému propuštění Charváta z vazby.