Odjezd s ulehčením sledovaly desítky žáků zdejší základní školy, nacházející se na dohled skládky, s videokamerou přišla také Ilona Dvořáková, která bydlí v domě přímo sousedícím s areálem bývalé továrny. "Události ve Vertexu dokumentuji už čtyři roky. Celou tu dobu jsem nejen já upozorňovala na podivnosti, jenž se tu děly, ale instituce se tvářily, že je vše v pořádku," řekla Právu a připomněla, že několikrát si řidiči dokonce spletli cestu a s nákladem přijeli pomalu na dvůr jejich domu.

"Auta nesla označení Nebezpečný odpad. Přímo řidiči mi říkali, že oni by tu nebydleli. Kdybychom prý věděli, co k nám vozí, tak se odstěhujeme," vzpomíná žena, pro kterou skládka nepředstavovala pouze potenciální ohrožení, ale provázela její život téměř hmatatelně. "Zejména za deště nebo když bylo pod mrakem a večer, to se k nám všemi okny hrnul nepředstavitelný zápach. Měli jsme celý barák prolezlý chemií. Obávala jsem se proto, co ukáží podzimní rozbory půdy, ale naštěstí se ukázalo, že náš pozemek má jiný spád, takže není zamořený," dodala Dvořáková.

Šest tun chemikálií

Celkem v Libčanech leželo zhruba šest set tun rizikových chemikálií. "Například vysoce hořlavé či výbušné chemikálie, těkavé látky s toxickými či žíravými účinky, biologický odpad, dokonce i látky radioaktivní," vyjmenoval Tomáš Ondrůšek z firmy Dekonta, která odpady likvidovala. 

Náklady na likvidaci nebezpečných odpadů dosáhly částky třicet miliónů korun. Hotovo mělo být až koncem června, ale peníze, které se podařilo získat prostřednictvím ministerstva životního prostředí, i letošní mírná zima umožnily zkrátit termín o čtyři měsíce.

V továrně zůstan jen neškodný odpad

Po odvozu posledních tun nebezpečných látek zůstane v bývalé továrně neškodný odpad. Jedná se o odpady méně nebezpečné, například prázdné původní znečištěné sudy, poměrně velký objem olejových filtrů či neškodné vodní roztoky.

V souvislosti s případem policie zadržela čtyři muže propojené se společností SNOG HK. Muži byli obviněni z přechovávání nebezpečných látek a skončili ve vazbě, v níž nyní zůstává už pouze hlavní podezřelý. Česká inspekce životního prostředí také firmě SNOG HK uložila za skladování jedovatých chemikálií pokutu deset miliónů korun.