Novotného chytili na bangkockém letišti 4. března 1995 s 5,6 kilogramu heroinu. O rok později byl na stejném místě chycen Radek Hanykovics. Ten však na následky dlouhodobé nemoci před nedávnem zemřel. [celá zpráva]

Novotný se z thajského vězení vrátil před třemi lety.  Poté, co prošel karanténou ve vězeňské nemocnici v Brně-Bohunicích, české soudy potvrdily jejho vysoký trest a zároveň určily, do jakého typu věznice půjde. Od té doby je ve vězení ve Valdicích.

Novotný dostal v Thajsku původně padesát let odnětí svobody, trest byl cestou amnestií u příležitosti významných jubileí v královské rodině snížen postupně na 42, 35 a nakonec na 29 let. Novotný byl - spolu s dalším pašerákem Radkem Hanykovicsem - vydán v roce 2004 k výkonu trestu do České republiky na základě smlouvy mezi Thajským královstvím a ČR o vydávání vězňů. Po devíti letech, strávených v thajském vězení, pyká již více než dva roky ve Valdicích.

Novotný přijal rozhodnutí bez komentáře

Novotného advokát Tomáš Sokol ve své stížnosti namítal, že obecné soudy v Praze rozhodly o vině bez řádného hlavního procesu a akceptovaly trest, který svou délkou výrazně převyšuje trestní sazby za stejné trestné činy v tuzemsku. Podle ústavní stížnosti je Novotného trest "nepřiměřený a krutý, nelidský a odporující ústavním právům člověka."

Ústavní soud to však odmítl. Podle soudkyně - zpravodajky Ivany Janů je republika ústavou vázána dodržovat mezinárodní smlouvy, jinak by ztratila důvěryhodnost. Smlouva s Thajským královstvím, kterou jsme přijali s cílem repatriovat odsouzené k výkonu trestu ve vlasti, přitom výslovně zakotvuje zásadu respektu vůči rozsudkům soudů. To znamená, že český soud v daném případě mohl rozhodnout jen o převzetí odsouzeného, nikoli zkoumat výroky o vině a trestu. Repatriace může znamenat jen změnu podmínek výkonu tohoto trestu.

Soudkyně odmítla názor, že výkon testu v ČR je "krutý, nelidský a ponižující," jak vyplývalo z ústavní stížnosti. Novotný, který po celou dobu jednání před ústavním soudem seděl se sklopenou hlavou, přijal rozhodnutí ústavního soudu bez komentáře.

"Je to jeden z výkladů, které bylo možno očekávat. Namítali jsme, že rozsah trestu je krutý v našich podmínkách, proto neměl být akceptován. Jak jsme slyšeli, ústavní soud dospěl k závěru, že s ohledem na mezinárodní závazek není možné, aby o tom rozhodoval," řekl advokát Tomáš Sokol a připustil možnost eventuelní žádosti o milost. "Pokud jde o prominutí části trestu českým soudem po určité době, to není možné. Rozhodnout by musel thajský soud," řekl Sokol.

Chronologie případu Emila Novotného
Březen 1995 - Tehdy devatenáctiletý Emil Novotný byl zatčen na letišti v Bangkoku s 5,6 kilogramu heroinu, který se pokoušel propašovat do hlavního města Kambodže Phnompenhu.
Červen 1995 - Nejvyšší státní zastupitelství neúspěšně žádalo Thajsko o převzetí trestního stíhání Novotného.
21. července 1995 - Bangkokský soud odsoudil Novotného k 50 letům vězení.
Červen 1996 - Na základě královské amnestie, kterou thajský král vyhlásil u příležitosti 50. výročí svého nástupu na trůn, byl Novotného trest snížen o 7,5 roku.
26. dubna 2000 - ČR a Thajsko podepsaly dohodu o předávání pachatelů trestných činů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků.
24. září 2002 - Vstoupila v platnost česko-thajská dohoda, která umožňuje předávání již odsouzených pachatelů k výkonu trestu ve státě, jehož jsou občany. Den poté napsal Novotný a další zadržený český pašerák Radek Hanykovics (zemřel 30. ledna 2007 v ČR) žádost o přemístění do české věznice. Krátce nato česká strana požádala o vydání vězněných občanů.
22. května 2003 - Český Nejvyšší soud uznal thajské rozsudky nad oběma Čechy.
10. června 2003 - České ministerstvo spravedlnosti odeslalo do Thajska oficiální žádost o vydání Hanykovicse a Novotného.
22. srpna 2003 - Thajská transferová komise souhlasila s vydáním obou pašeráků k výkonu trestu do České republiky. V září 2003 bylo rozhodnutí komise thajskými úřady potvrzeno.
12. ledna 2004 - Oba odsouzení Češi opustili thajské vězení a o den později s nimi česká vězeňská eskorta přiletěla do Prahy.
2. března 2004 - Obvodní soud pro Prahu 6 potvrdil Novotnému zbytek trestu v délce 34 let ve věznici s ostrahou. Proti verdiktu se Novotný odvolal.
22. dubna 2004 - Pražský městský soud zamítl Novotného odvolání proti předchozímu rozsudku obvodního soudu.
19. června 2006 - Thajský král vyhlásil u příležitosti svých narozenin amnestii, která se vztahovala i na Novotného, jemuž tak byl trest zkrácen o šest let. Zkrácení Novotného trestu znamenala i další amnestie vyhlášená thajským králem v témže roce.
21. února 2007 - Ústavní soud odmítl zkrátit Novotnému trest. Po amnestiích muži zbývá ještě asi 17 let vězení, trest si odpykává v Česku. Ústavní stížnost argumentovala nepřiměřenou délkou trestu, která se vymyká české soudní praxi.
Zdroj: ČTK