To je v rozporu s jeho právy. Místo výslechu dětí během dokazování před soudem se totiž soudci spokojili se čtením záznamu z výslechu, pořízeného policisty ještě dřív, než bylo Giňovi sděleno obvinění.

U výslechů proto nebyl přítomen jeho obhájce. Podle advokáta Radka Ondruše, který Giňu ve středu zastupoval před Ústavním soudem, však právě případný výslech dětí za přítomnosti obžalovaného mohl vést k jiné právní kvalifikaci trestného činu. Mohl být posuzován například jako loupež.

Obecné soudy dospěly k názoru, že Giňa v roce 2004 navedl svého šestnáctiletého syna Vladimíra a dalších pět dětí, aby okradly a případně i zabily důchodkyni Otčenáškovou, pokud by se bránila. Sám děti k jejímu domu přivezl a čekal nedaleko na výsledek.

Výrostci ženu napadli, kopali ji, bili do hlavy paličkou na maso a zasadili jí deset bodných a řezných ran nůžkami. Pak se zmocnili nevelkého obnosu a ten přinesli Giňovi. Soudy posoudily jeho počínání jako vraždu.

Podle předsedkyně senátu Ústavního soudu Dagmar Lastovecké se Giňovi nedostalo práva řádně se hájit. Ústavní soud se však nezabýval otázkou Giňovy viny. Pouze hodnotil, zda zásada práva na spravedlivý proces byla dodržena.