Cestu k zásahu hasičům komplikoval sníh na vozovce a husté sněžení. V době příjezdu hasičů byl objekt o rozměru 20 x 100 metrů celý v plamenech.

"Podle oznamovatele se nepodařilo z objektu vyvést žádný dobytek před příjezdem hasičů. Na místě bylo deset cisteren. Hasiči se kromě hašení požáru kravína soustředili i na ochlazování okolních objektů. Během zásahu se hasičům podařilo evakuovat z kravína jedenáct ovcí," uvedl mluvčí plzeňských hasičů František Vaško.

Kvůli nebezpečí zřícení střechy musela být evakuace dobytka ukončena. V kravíně byly kromě ovcí ještě krávy. "Podle majitele bylo v kravíně ustájeno 22 ovcí, 3 telata, 32 jalovic před otelením a býk. Přesné počty budou známy po vyproštění dobytka z trosek kravína," doplnil Vaško.

Oheň pravděpodobně vznikl v přípravně krmiva. Požár dostali hasiči pod kontrolu po více než třech hodinách.