V tomto článku se mimo jiné uvádí, že pana Václava Mudrocha zachytila bezpečnostní kamera, jak si tajně strká do kapsy zboží z regálu, které u pokladny nezaplatil, a že na záznamu bezpečnostní kamery je vidět, jak pan Mudroch strká do kapsy zboží z regálu. V článku byly dále uveřejněny dva snímky z bezpečnostní kamery, na nichž je zachycen pan Václav Mudroch.

Dne 16. 6. 2004 byl uveřejněn další článek "Další kriminalista z Chebu stíhán za zneužití pravomoci", ve kterém se mimo jiné opakovaně uvádí výše popsané informace o chování pana Václava Mudrocha v obchodním domě Kaufland.

Uvedené informace v citovaných článcích nejsou pravdivé. Snímky uveřejněné v této souvislosti byly dány do souvislosti, přestože byly zachyceny různými kamerami, umístěnými na různých místech obchodního domu (před odlišnými regály se zbožím) a je mezi nimi časový rozdíl řádově v desítkách sekund.

Není pravdivý komentář jednoho ze snímků, že se jedná o záběr kamery na pana Mudrocha krátce potom, co sebral z regálu zboží. Společnost BORGIS, a. s. se tímto panu Václavu Mudrochovi omlouvá za uveřejnění a šíření výše uvedených nepravdivých informací o jeho osobě a za újmu, která mu v této souvislosti vznikla.