Policejní akce proběhla v odpolední dopravní špičce na radiále u pražského hlavního nádraží. Z houkajícího policejního auta vyskákali k vozu podnikatelů řvoucí zakuklenci se samopaly. Ti si před zraky vyděšených řidičů museli lehnout na zem, dostali pouta a byli převezeni k výslechu.

Vyšetřující kriminalista se nijak nezajímal o obhajobu zadržených, předložené doklady a navržené svědky, kteří měli dosvědčit, že v době loupeže nebyli v Praze. Kriminalista nevyčerpal ani zákonnou 48hodinovou lhůtu k prověření navržených důkazů a promptně je obvinil.

Pak s pomocí návrhu na vazbu dozorové žalobkyně Věry Linhartové a rozhodnutí soudce Jana Novotného oba zatčení putovali hned následující den do vyšetřovací vazby. Jenže o pár dnů později se všechno zvrtlo. A parádně. Ukázalo se totiž, že praví lupiči si běhají po světě a možná s pistolemi loupí dál.

Blesk z čistého nebe

"Navrhuji, aby obvinění K. Y. a O. M. ...byli propuštěni z vazby... Šetřením ... bylo zjištěno, že oba obvinění mají na inkriminovanou dobu spáchání loupeže věrohodné alibi," stojí doslova v policejním návrhu adresovaném dozorové žalobkyni již pátý den po zatčení. Přesněji 20. prosince loňského roku. Přiznání policie k přehmatu však nevedlo k propuštění z vazby. Oba podnikatelé totiž seděli dál.

"Propuštěni z vyšetřovací vazby nebyli. Státní zástupce zatím neshledal důvod je propustit a doplňuje se spisový materiál," odpověděla včera před polednem na dotazy Práva obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5 Hana Vrbová, která je nadřízenou Linhartové.

Odpoledne však již bylo všechno jinak. "Oba obvinění byli v pondělí před půl třetí odpoledne propuštěni z vazby. Právě mi to volala matka jednoho z nich. Díky za dotazy Práva na státní zastupitelství, protože díky tomu státní zastupitelství konečně učinilo, co mělo už dávno neodkladně učinit. Minimálně už loni před Vánocemi," informoval Právo pražský advokát Jan Bouček, který obhajuje jednoho z podnikatelů.

Příliš drahé přehmaty

Stále není jasné, proč si kriminalisté, žalobkyně a vazební soudce před obviněním zatčených a rozhodnutím o uvalení vazby nevyžádali kamerové záznamy a nevyslechli svědky potvrzující, že v době loupeže byli obvinění podnikatelé v Karlových Varech. Mohli přitom státu ušetřit nemalé peníze. Jen tento jediný přehmat totiž může státní pokladnu připravit o statisíce.

"Budeme podávat žádost o zaplacení škody za právní služby, o nahrazení nemajetkové újmy, o náhradu ušlého zisku, poškození dobrého jména. Jsme rozhodnutí na odmítnutí reagovat žalobami i proti státu," řekl Bouček o dalším postupu v obhajobě práv klientů.

Ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti Petr Peřina Právu řekl, že "z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci vyplatilo ministerstvo spravedlnosti za rok 2006 téměř 30 miliónů korun. Z toho se náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě týkaly 202 věcí, přičemž hodnota náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě činí zhruba pět miliónů korun."