Pracovníci krizových linek pomáhajících obětem domácího násilí už od 1. ledna několika klientkám poradili využít nového práva vykázat útočníky z domova.

Možnost vykázání agresora z bytu nebo domu na 10 dní umožňuje od prvního ledna novela policejního zákona. Napadený si může v této lhůtě klidu promyslet za pomoci odborníků další postup. Odejít musí vždy násilník. Úkolem zasahujícího policisty je především věc rychle předat intervenčnímu středisku, které obětem pomáhá.

"V každém kraji je v intervenčním středisku připravený koordinátor v případě, kdy Policie ČR vykáže násilnou osobu z místa společného bydliště," sdělila Právu Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí. O tom, zda žena nakonec bude postupovat proti agresorovi i právní cestou, si vždy rozhodne sama.

Počet hlášených případů stoupá

Počet zaznamenaných případů domácího násilí podle odborníků stále stoupá. "Ve srovnání s rokem 2005 jsme v roce 2006 zaznamenali 40procentní nárůst telefonátů. Vloni jich bylo téměř 1400," řekla Právu Zdena Prokopová, místopředsedkyně organizace Rosa pomáhající obětem domácího násilí.

"Buď nám volají právě zbité ženy, které hledají pomoc, anebo ty týrané dlouhodobě, které už mají zájem sjednat si schůzku," pokračovala Prokopová. Odborníci podle ní zejména zjišťují, v jaké situaci se momentálně volající nachází, například zda je agresor ještě na místě atd. "Někdy muže slyšíme vedle, radíme proto napadené, aby opustila byt," upřesnila. Rosa odhadla, že až 97 procent obětí domácího násilí jsou ženy.

Projevy domácího násilí
Psychické násilí: zastrašování; zvýšená kontrola činností ohrožené osoby, její kritika a ponižování; vyhrožování a vydírání
Fyzické násilí: facky, rány pěstí, kopání, rdoušení, tahání za vlasy, bití apod.
Sociální násilí: izolace od příbuzných a přátel, zákaz telefonovat a dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady
Ekonomické zneužívání: odříznutí od peněz, vynucování přepsání nemovitosti apod.
Sexuální násilí a kombinace různých forem.

"Volají ale i muži, kteří si stěžují na agresivní partnerky. I jim samozřejmě pomůžeme," uvedla Prokopová. Domácí násilí se stalo trestným činem od června 2004. Letošní průzkum agentury STEM uvádí, že se s ním setkalo 23 procent lidí, a to v roli oběti, násilníka či svědka. Třináct procent Češek a Čechů je zažilo na vlastní kůži. Každý stý člověk přiznal, že se choval násilně.

"Klientky jsme na možnost vykázání agresorů z bytů upozorňovali ještě před prvním lednem," řekl Právu Vlastimil Zima z krizové linky Dona. I letos už zaznamenali několik hovorů na toto téma.