Město se cítilo poškozeno na pověsti a chtělo, aby poslankyně zveřejnila omluvu ve sdělovacích prostředcích a nadále se podobných prohlášení zdržela.

Orgoníková loni v březnu zveřejnila dopis, adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně, v němž vyslovila podezření, že při privatizaci VAK a výběru strategického partnera mohlo dojít ke spáchání trestných činů. V dopise mj. uváděla, že při přípravě privatizace dochází k vědomé a účelové manipulaci s informacemi, poskytovanými zastupitelům jednotlivých měst a obcí, která povede ke ztrátě reálné kontroly nad vodárenstvím v regionu a k znehodnocení majetku měst a obcí ve společnosti VAK.

Soudkyně Kolářová v obsáhlém odůvodnění verdiktu uvedla, že když u někoho vznikne podezření na porušení zákona, je jeho ústavním právem oznámit to příslušným úřadům. "V daném případě šlo o korektní úsudek. Žalovaná považovala za důležité vyvěsit tento text na vývěsku a nedomnívám se, že by očekávala vzedmutí nějakého aktu občanské neposlušnosti," prohlásila soudkyně s tím, že zveřejněný dokument nevyvolal ani negativní, ani pozitivní reakce veřejnosti.

"Žádný hlas veřejnosti se nezdvihl, nikdo nevolal, nepsal či nedemonstroval před magistrátem. Veřejnost zůstala zcela pasivní, nikoho to nezajímalo. Skutek byl dokonán a nestalo se vůbec nic," řekla Kolářová. Podle jejího názoru tak pověst magistrátu zůstala nedotčena.

Město zváží odvolání

Právnička magistrátu Markéta Pešková se nechtěla vyjádřit, zda se radnice odvolá. "O tom rozhodne rada města," sdělila.

Orgoníková rozsudek uvítala a sdělila, že se po poradě s právníky a dalšími poslanci rozhodne, jak bude ve věci privatizace VAK dále postupovat. "Neurazila jsem představitele města ani jeho občany. Hájila jsem právo lidí na to, že by se nemělo zdražovat vodné a stočné. Rozsudek pro mě znamená, že se blížíme právnímu státu. Občané by v místních referendech měli sami rozhodovat o tom, co chtějí.

Signálem, že v privatizaci vodáren nebylo všechno v pořádku je i to, že EU nerozhodla ve prospěch ČR ohledně přidělení peněz na podporu budování a úpravy čistíren," řekla.