Oba by za to měli strávit 30 měsíců ve výkonu trestu a nahradit bance škodu, která dohromady činí skoro 2,5 miliardy. V případě, že by rozsudek nabyl právní moci, propadne definitivně bance jejich obstavený majetek v úhrnné hodnotě asi 10 miliónů korun a ze všech budoucích příjmů budou celý zbytek života především umořovat dluh.

Rizikové spekulace

Oba obžalovaní tvořili v roce 2000 špičkový dealerský tým, který denně uskutečnil obchody se zahraničními dluhopisy nejméně za miliardu korun. Omezení pro ně tvořily pouze vnitřní předpisy banky určující finanční limity rizik. Podle nich byli rovněž povinni při hrozící ztrátě nad pět miliónů korun obchodování okamžitě ukončit.

Jak uvedla obžaloba, spekulovali mj. na pokles kursů německých a amerických obligací, které ale naopak vytrvale stoupaly. Místo oznámení nadřízeným se snažili ztrátu, která se nikterak nedotkla klientů banky a neohrozila ani stabilitu bankovního domu, co nejdéle zatajit. Podle rozsudku, který zatím nenabyl právní moci, se dopustili trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.

"Soud dal zapravdu obžalovaným, že banka neměla v té době s podobným druhem obchodování příliš velké zkušenosti a zcela se spolehla na ty jejich," konstatovala soudkyně Hana Hubáčková.

Na otázku, jak ČSOB zareagovala na odhalení aféry, manažer komunikace Martin Hejzlar pouze odpověděl: "Přijali jsme opatření, která zabrání opakování podobných situací."