"Často se stává, že lidé například mechanicky otevřou elektroměr a poškodí kotouček na zapisování odebrané energie. Neuvědomují si však, že elektroměr sice není v provozu, ale distributor je schopný takový černý odběr odhalit a prokázat," upozornila mluvčí energetiků Šárka Beránková.

"V poslední době stále roste agresivita pachatelů neoprávněných odběrů. Nejenže slovně vyhrožují montérům, kteří přijdou elektriku odpojit, ale v několika případech dokonce naše pracovníky fyzicky napadli," uvedla mluvčí. V řadě případů se objevili také tzv. " novodobí živnostníci", kteří neoprávněné odběry zprostředkovávají za úplatu. Tím poškozují jak distributora elektrické energie, tak i jednotlivé odběratele. Pachatelé si podle Beránkové také neuvědomují, že riziku úrazu elektrickým proudem vystavují nejen sebe, ale i své spoluobčany.  Při zásahu elektrickým proudem dochází k velmi vážným poraněním i smrtelným úrazům.

"Pracovníci našeho útvaru při akcích používají jednotné oblečení, prokazují se služebním průkazem, pověřením společnosti ČEZ. Měření a plnou mocí společnosti ČEZ Distribuce," informuje mluvčí občany.

Útvar netechnických ztrát poskytuje komplexní služby, zejména vyhledávání, dokumentování, odstraňování a zamezování neoprávněných odběrů, včetně vymáhání pohledávek a zajišťování prevence. Pracovníci útvaru mohou v případě neoprávněného odběru omezit nebo přerušit dodávku elektrické energie, provádět stanovení náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem,  a tyto náhrady přímo vymáhat a jako jediný útvar ve Skupině ČEZ přijímat finanční plnění v hotovosti.