Ta čelí stejné obžalobě jako Srba a vimperští podnikatelé Michal Novotný a Petr Volf.

Důvodem, proč předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Slavomír Cirhan přistoupil k zdlouhavé projekci policejních výslechů, byla snaha senátu udělat si vlastní názor na chování Tomšovicové a porovnat ho se závěry znaleckých posudků z oborů psychologie a psychiatrie. Srbovi obhájci Miroslav Kříženecký a Vít široký totiž stále tvrdošíjně zpochybňují věrohodnost výpovědí Tomšovicové.

Posudky

Opírají se přitom o závěry znalců Vlastimila Tichého a Marka Preisse, které jsou v příkrém rozporu se závěry znalců Slavomila Hubálka a Vandy Valentové, kteří byli zkoumáním osobnosti Tomšovicové pověřeni orgány činnými v trestním řízení. Podle Hubálka a Valentové nelze nalézt důvody pro zpochybnění její věrohodnosti, naopak podle Tichého a Preisse je Tomšovicová chorobně lhavá.

Srbovi obhájci z tohoto důvodu už dříve požadovali zpracování třetího posudku, soud ale jejich žádosti zatím nevyhověl. "Domníváme se, že tento postup není správný," řekl Právu Široký.

Ve čtvrtek možná už závěrečné řeči

Na záznamu vystupovala Tomšovicová velmi suverénně a pevným hlasem pečlivě a do každé podrobnosti sázela kriminalistům jeden důkaz proti Srbovi za druhým. Do detailu popisovala jak přípravu vraždy, tak machinace kolem státních zakázek. Po skončení projekce dal Cirhan slovo obžalovaným. Vyjádřil se jen Srba, který znovu upozornil na celou řadu nesrovnalostí ve výpovědi. "Je zde však ještě mnoho dalších rozporů, které soud jistě postřehl sám," řekl Srba.

Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy senát buď jednání odročí kvůli doplnění důkazů, nebo dá prostor k závěrečným řečem.