Na základě zastavených kamenů firma Comerx získala v roce 1992 od Pragobanky úvěr ve výši téměř 30 miliónů korun. "Soudní znalec úmyslně nadhodnotil cenu drahých kamenů a stanovil ji na částku 40 960 646 korun, ač skutečná cena nebyla vyšší než deset miliónů korun," píše v obžalobě z roku 1998 státní zástupce Rostislav Bajger. Úmysl soudního znalce získat pro firmu značný majetkový prospěch na základě nepravdivých údajů, v pondělí potvrdil i soud.

Rozsudek byl vyhlášen v nepřítomnosti obžalovaného. Ten už od počátku popírá, že by se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání. V přípravném řízení uvedl, že cenu drahých kamenů stanovil s plnou odpovědností a podle tehdy platných ceníků a katalogů.

Zároveň řekl, že v době vypracování posudku nevěděl, že firma Comerx bude o nějaký úvěr žádat. Soud ovšem od roku 1999 vyslechl celou řadu znalců, přičemž ani jeden z nich drahokamy neocenil na více než deset miliónů.