Kardiovaskulární (srdečně-cévní) příhody představují nejčastější příčinu úmrtí v České republice. Tato onemocnění často probíhají bez příznaků a projeví se až komplikacemi, např. srdečním infarktem nebo cévní mozkovou příhodou (tzv. mrtvicí).  Preventivní opatření (snížení tělesné hmotnosti, dieta a zvýšená pohybová aktivita, ale i medikamentózní léčba) mohou riziko významně snížit. Určitě je tedy dobré vědět, jak jsme na tom, abychom mohli s vhodnou změnou životního stylu začít včas.

Nabízíme vám test, který orientačně vypočítá míru vašeho rizika smrtelné srdečně - cévní příhody v příštích 10 letech.  K propočtu je třeba uvést pohlaví, věk, výši systolického krevního tlaku (tedy vyššího z obou uváděných tlaků krve), hodnotu celkového cholesterolu a údaj o kouření.  

Spoustu zajímavých informací o onemocnění kardiovaskulárního systému najdete na www,zdravcentra.cz v seriálu Kardiologie, nebo v sekci Hypertenze.

Vaše srdeční riziko v oblasti citové spočítat neumíme, ale věřím, že většina lidí si s city dokáže poradit přeci jen lépe, než s nemocí. Onemocnění srdce jsou totiž opravdu zákeřná a často přicházejí bez varování. A zdaleka se nemusejí týkat jenom starých lidí. 
Tak vám přejeme, ať je vaše riziko zjištěné naším testem co možná nejnižší.

Sylvie Hájková Wagnerová
www,zdravcentra.cz