Odpoutejte se od skutečného světa a připravte se na netradiční zážitek a osobitý styl vyprávění. Jakmile sestoupíte po točitém schodišti do podzemí, ocitnete se v jiném světě. Expozice World of Franz Kafka je plná příběhů. Je výletem za událostmi, které se v Praze skutečně odehrály. Zajímavý je i příběh jejího autora, svérázného umělce Miroslava Joudala († 64), který toužil vytvořit v Praze místo, kde je možné podívat se za horizont běžného lidského chápání.

„Byl to jeho poslední životní sen. Všichni nás od té myšlenky zrazovali. Museli jsme překonávat nejrozmanitější a často i absurdní byrokratické překážky,“ popsala pozadí vzniku expozice její kurátorka Magdaléna Gurecková.

Důležitou součástí je i samotný prožitek. Expozice vám nabízí prostor zamyslet se nad podstatou našeho světa, nad vlastní rolí v něm a vlivy, které jsou za hranicí našeho všedního vnímání. Cílem je vytvořit kafkovskou atmosféru, se kterou se setkáváme mezi řádky všech jeho textů.

Polyekran chrlící v rychlém kaleidoskopu pohyblivé obrazy, symboly a zvuky

Polyekran chrlící v rychlém kaleidoskopu pohyblivé obrazy, symboly a zvuky

Paradoxní střet

Výstava se nachází v románském suterénu budovy pražského magistrátu na Náměstí Franze Kafky, jen pár metrů od místa, kde se Franz Kafka v roce 1883 narodil. Pražské podzemí, ve kterém se setkávají dva vyhraněné stavební styly, které od sebe dělí více než osm století, podtrhuje surrealitu zážitku, který si z expozice odnesete.

Uvidíte fragmenty někdejší románské architektury, které pohltil betonový sarkofág technického suterénu nové úřední budovy. V části sklepů na vás čeká polyekran, filmová projekce na jedno místo ve stejný čas z více zdrojů, který prostřednictvím symbolismu zprostředkovává skutečné události, které v Praze pozoroval nebo přímo zažil autor výstavy, a prezentuje je v duchu světa Franze Kafky. Padesát čtyři monitorů rozdělených do devíti sekcí zde chrlí v rychlém kaleidoskopu pohyblivé obrazy, symboly a zvuky. Nečekejte příběhy formou dokumentu, ale obrazy událostí bez dramaturgického vyvrcholení a závěru. Projekce událostí totiž žádný začátek ani konec nemá. Funguje stejně jako mezihvězdný prostor, kde nemůžete z principu přijít někam předčasně nebo pozdě, ale vždy a jenom v ten správný čas.

Polyekran chrlící v rychlém kaleidoskopu pohyblivé obrazy, symboly a zvuky

Fragmenty románské architektury z 12. století, které pohltil betonový sarkofág nové úřední budovy Magistrátu hl. města Prahy

A nakonec projdete galerií obrazů, které symbolicky a expresivně zachycují vzorce běžného lidského chování. Prostě Kafka v praxi.

Z expozice si odnesete pocit, že náš svět je chaotický, nepoznatelný a celá výstava jej vlastně pouze parafrázuje.

Výstava na Nám. Franze Kafky 16/1 ve Starém Městě v Praze byla otevřena v září loňského roku jako trvalá expozice.

“Expozice je dokladem skutečnosti, že náš svět je místem vážným až tragickým, zároveň však nepostrádá rysy specifické pitoresknosti, slovy je neuchopitelný, stejně jako prostor mezi literami textů Franze Kafky.”

                                 Miroslav Joudal (1954-2018)