Optimální řešení

Stoprocentně optimální řešení patrně nikdy neexistuje, nicméně vždy se k němu alespoň jedno blíží. Spojení přenosu hlasu, přenosu dat, pobočkové ústředny a internetu do jednoduchého balíku, který navíc dokáže ušetřit peníze je jedním a na dlouho posledním z nich. Vše spočívá na přenosu telefonního signálu prostřednictvím počítačové sítě. Nová technologie se nazývá IP telefonie, kdy komunikace primárně neprobíhá přes veřejnou telefonní síť.

Již dnes je zcela zjevné, že obě, dnes navzájem oddělené a technologicky zcela odlišné, sítě (telefonní a počítačové), splývají na platformu právě datových sítí. Hlavní hnací silou je tohoto jevu je především ekonomická stránka související se snadnou údržbou a menšími nároky na poskytovatele propojení. Také je zřejmé, že je nesmyslné do budoucna udržovat funkční dvě navzájem různorodé sítě, když je možné, nahradit je jedinou sítí, která nabídne veškeré služby.

Spojením tří klíčových komunikačních kanálů tak dochází ke snížení nároků na ovládání, náklady a údržbu, současně je zajištěna vysoká kvalita a spolehlivost. Díky tomu, že jsou hlasové, internetové i datové služby poskytovány prostřednictvím jednoho přístupového okruhu, dochází k výraznému zjednodušení zejména pokud má vaše firma několik poboček. Můžete nastavit jednotný číslovací plán pro všechny pobočky a volání je mezi nimi zdarma.

Základní přínosy IP telefonie

  •       Redukce investic z mnoha sítí na investici do jedné založené na IP. Organizace již nemusí investovat do více zařízení pro více sítí, ale jen do jednoho řešení, které realizuje všechny potřeby a je založeno na otevřených standardech, nikoliv na proprietárních telefonních ústřednách. Přechod na jedinou síť navíc zredukuje náklady na správu a komplexnost síťové infrastruktury, její řízení, rozšiřování a větší flexibilitu.
  •      Snížení nákladů na zajištění růstu komunikačního systému. Potřeby na nasazení technologie jsou výrazně nižší pro jednu síť než pro řešení na více sítí. Systém jako celek může být navíc spravován odkudkoliv.
  •       Centrální správa systému. Místo, kde se provozují aplikace, může být na jediném místě, stejně tak řízení telefonní sítě. Pobočkám to umožňuje používat stejné aplikace jako v centrále.
  •       Významné snížení nákladů na implementaci nových služeb. Datová síť sjednotí adresáře o zaměstnancích a jejich tel. číslech, e-mailech apod. Poskytne je jako službu pokrývající celou organizaci. Adresář je jednotný a díky jediné síti založené na IP mu rozumí všechny aplikace.
  •      Snížení nákladů na připojení. Cena za datové spojení je výrazně nižší než v případě připojení konvenční telefonní ústřednou.
  •     Optimalizace mzdových nákladů. Z důvodu správy pouze jediné sítě je možné pracovníky technických divizí lépe využít, případně je přemístit do jiných částí organizační struktury.
  •      Konsolidace technických požadavků na pracovníky IT divize. Integrované sítě IP redukují potřeby požadavků na specialisty specifických částí sítě.

Contactel Forum se představuje

Jedním uceleným řešením IP telefonie je Contactel Forum. Výhodou je, že nemusíte pořizovat nákladnou pobočkovou ústřednu. Ústředna zahrnutá v této službě je fakticky virtuální - počítačová a je umístěna přímo u provozovatele služby, takže odpadají starosti se správou a údržbou. Taková virtuální ústředna má přitom možnosti nejen srovnatelné, ale větší, než ústředna klasická. Contactel Forum se navíc vyplatí i v porovnání s investicí potřebnou při rozšiřování telefonní ústředny. Konfigurace ústředny se spravuje prostřednictvím jednoduché internetové aplikace, což můžete udělat ve své kanceláři nebo kdekoli jinde. Provozní údaje máte okamžitě k dispozici. Tomu, kdo řídí firmu, Contactel Forum usnadní stanovení pravidel pro používání komunikačních prostředků zaměstnanci, může např. rozlišit služební a soukromé hovory.

Řešení v praxi

Potřebujete rozšířit výrobu, zvýšit a zlepšit komunikační kanály v podniku? Musíte zcela jistě investovat do IT a telekomunikací. Před podobnou otázkou se nacházela společnost Nutricia DEVA, a.s., která má významné postavení na potravinářském trhu, zejména v oblasti kojenecké a dětské výživy, a své výrobky vyváží do mnoha zemí světa.

Při hledání nového řešení svých telekomunikačních potřeb zákazník původně zamýšlel pořídit novou telefonní pobočkovou ústřednu pro 80 linek a připojit ji k veřejné telefonní síti prostřednictvím linky ISDN 30. Přístup k internetu měla zajišťovat linka o kapacitě 2 Mbps. Aktuální řešení Contactel Forum s využitím virtuální pobočkové ústředny IP Centrex a jedinou přístupovou linkou 2 Mbps však Nutricii DEVA, a.s. přineslo oproti původnímu řešení tyto výhody: nadstandardní funkce virtuální pobočkové ústředny, vzdálený přístup k uživatelskému profilu odkudkoli prostřednictvím internetu (např. Pro nastavení přesměrování nebo kontrolu zmeškaných hovorů), integrace s PC, snazší a efektivnější správa celého řešení díky jednotné platformě, úspora nákladů a snadná rozšiřitelnost a přizpůsobení celého řešení podle aktuálních potřeb firmy díky různým typům licencí.

Řešení před změnou:

Řešení po změně:

Při volbě telekomunikačních služeb samozřejmě každá firma přikládá značný význam finanční stránce věci. V případě využití původního, klasického telekomunikačního řešení, by společnost Nutricia DEVA, a.s. musela vynaložit více než 500 000 Kč na zakoupení a připojení pobočkové ústředny, telefonních přístrojů, linky euro ISDN a přístupové linky pro internet. Naopak se službou Contactel Forum byly vstupní náklady přibližně čtvrtinové a jen mírně přesáhly 100 000 Kč. Měsíční náklady na obě řešení byly srovnatelné, takže zákazník ušetřil více než 400 000 Kč na investičních nákladech. Přidáme-li výhody v podobě nadstandardních funkcí služby Contactel Forum, poměr cena/hodnota, tak je celkem logické, že se zákazník rozhodl pro toto progresivnější řešení.

Úplný rozsah poskytovaných výhod služby Contactel Forum se těžko pár slovy popisují, chce to si je "ohmatat" a to dříve než se pro ni rozhodneme. Tuto službu je možné si vyzkoušet přímo u poskytovatele v showroomu. Více se dočtete na www,contactel.cz nebo se můžete obrátit přímo na obchodního zástupce společnosti Contactel na bezplatném telefonním čísle 800 555 657.