První úsek trasy začíná v oblasti česko-německo-polského trojmezí a povede Vás Saskem z největší části podél Nisy. Přátelští lidé, historicky zajímavá města a nádherná krajina – cyklotrasa Odra-Nisa ukazuje své velice rozmanité stránky. Zcela jedinečný zážitek dokresluje také státní hranice s Polskem, o víkendech panuje v blízkosti hraničních přechodů takřka atmosféra lidových slavností.

V Braniborsku kousek za Gubenem pak zmizí Nisa z dohledu a Odra zaujme místo po jejím boku (z vnější strany) a zavede Vás nejprve do výletního městečka Neuzelle a jeho kouzelného okolí. Zdejší cisterciácký klášter, který letos slaví výročí 750 let od svého založení, patří k nejvýznamnějším uměleckým skvostům v Braniborsku a je známý daleko za hranicemi této spolkové země. Spoustu památek můžete objevovat také kolem cyklotrasy – muzea, která vyprávějí o životě „našich předků“, mlýny na idylických potocích, bludné balvany, které jsou svědky dějin země.

Zahrada klášteru v Neuzelle

Zahrada klášteru v Neuzelle

FOTO: © TMB-Fotoarchiv, H. Walter

Klidným a širokým tokem teče nyní Odra na sever, kolem městečka Eisenhüttenstadt do hraničního města Frankfurt nad Odrou, které je zajímavé z hlediska kultury. Z trhu s dřevěnými výrobky v centru města si lze užít jedinečný výhled na ostrov Ziegenwerder s dřevěnými lávkami, záplavovou oblastí a severním výběžkem. Obyvatelé a návštěvníci města jsou znovu a znovu okouzlováni nádhernými panoramatem břehu, hrází naproti ležícího sousedního polského města a severními loukami kolem Odry s vrbami.

Trh s dřevěnými výrobky ve Frankfurt nad Odrou

Trh s dřevěnými výrobky ve Frankfurt nad Odrou

FOTO: © TMB-Fotoarchiv, Steffen Lehmann

Za Frankfurtem se pak může milovník přírody těšit na řídce obydlenou krajinu. V malé obci Oderaue zve k návštěvě útulný hostinec Zollbrücke, kde Vás budou rozmazlovat domácími pokrmy. Oblíbeným kulinářským cílem je také nedaleký komplex domů hrázného, který tvoří dva umně restaurované hrázděné domy z 18. století.

Po několika dalších kilometrech směrem na sever se ocitnete v Národním parku Údolí dolní Odry, kde mohou návštěvníci relaxovat v jedinečné krajině a odvést si spoustu nových zážitků. Národní park je známý jako významné hnízdiště, nacházejí se zde tahové zastávky a zimoviště mnoha ptáků. Na podzim a na jaře táhne přes nížiny podél Odry na 200.000 vodních ptáků. Každoročně v říjnu hledá v severním údolí Odry na několik týdnů nocoviště až 15.000 jeřábů. Nové turistické cesty, mnoho kilometrů cyklotras vedoucích po hrázích a loukách nabízí turistům výjimečný zážitek z přírody.

Přírodní park Údolí dolní Odry

Přírodní park Údolí dolní Odry

FOTO: © TMB-Fotoarchiv, Hendrik Silbermann

Za Oderským zlomem, který je z hlediska přírody opravdu kouzelný, Vás zavede cyklotrasa do průmyslového městečka Schwedt. Kdysi bylo toto město sídlem markrabat von Brandenburg-Schwedt, vedlejší linie Hohenzollernů. Starý zámecký park tvoří každé léto malebnou kulisu slavností pořádaných právě v tomto zámeckém parku. Značená cyklotrasa Odra – Nisa Vás povede dál přes Meklenbursko – Přední Pomořansko až k pobřeží Baltského moře.

Cyklotrasa Odra-Nisa v Braniborsku

Cyklotrasa Odra-Nisa v Braniborsku

FOTO: Mapy.cz

Další informace o cyklostezce Odra-Nisa najdete na www.oder-neisse-radweg.de.