Lze onemocněním pohybového ústrojí  předcházet či zmírnit jejich negativní následky? V posledních letech se jak v humánní, tak ve veterinární medicíně užívají chondroprotektivní (chrupavku chránící) preparáty; při jejich používání dochází k potlačení či zastavení dalšího rozvoje degenerativních změn a kloubní chrupavka se tak obnovuje.

V oboru péče o klouby se bohužel můžete setkat s mnoha podvodnými produkty, které svou účinnost nemohou nijak dokázat. Jedná se o obyčejné doplňky krmiva, jejichž kvalita a účinky nejsou klinicky ověřeny. Místo kvalitních hydrolyzovaných kolagenů obsahují jen rozvařenou želatinu a éčka. Naší snahou je zkultivovat toto prostředí a vrátit lidem důvěru v účinnost a nezávadnost produktů.

Z tohoto důvodu značka ALAVIS nechává všechny produkty schvalovat Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv na kvalitu i účinnost a za všechny veterinární přípravky označené logem ALAVIS nese 100% zodpovědnost s garancí jeho prokazatelné kvality.