Podívejte se na konkrétní možnosti u Vital Investu, od Komerční pojišťovny:

Garantované zhodnocení

Fond s garantovaným zhodnocením, kde je možné dosáhnout zhodnocení 1,1 % ročně, pokud klient část z investovaných prostředků vloží do některého z dalších fondů v naší nabídce.

Návratnost investované částky

Velkou výhodou pojištění Vital Invest je záruka ochrany investice, kterou obsahuje každá smlouva automaticky. Jedná se o pojištění pro případ úmrtí, kdy má klient garanci návratnosti investované částky i v situaci, že se jeho investice vyvíjí negativně.

Úspora na daních až do 24 000 Kč

Investice do investičního životního pojištění si můžete za splnění určitých podmínek, až do částky 24 000 Kč ročně, odečíst od svého daňového základu. Stát vám tak fakticky přidá k vaší investici každoročně až 3 600 Kč formou úspory na dani z příjmů.

Rozšiřuje možnosti v dědickém řízení

Investiční životní pojištění se proto stává i jakýmsi dědickým nástrojem. Nikde totiž není stanovena horní hranice pro vklady do tohoto typu pojištění. Pokud se tedy pojistník rozhodne dát svoji hotovost komukoli, bez toho, že by musel vše složitě řešit závětí, jednoduše tuto osobu uvede jako příjemce výplaty pojistného plnění do pojistné smlouvy. Příjemce těchto peněz samozřejmě již nic nedaní.

Pojištění

Zapomínat by se ovšem nemělo ani na pojistnou část, která je u řady produktů na trhu nepovinná. Pojistnou ochranu si může klient individuálně zvolit. Nejčastější jsou pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu či různé formy úrazového pojištění.

„V naší nabídce jsou i další fondy, od těch méně rizikových s nižším výnosem, až po dynamické, tedy akciové, kde je potenciál vyššího výnosu při dodržení doporučené doby investice,“ vysvětluje David Leiss, produktový manažer Komerční pojišťovny.

Pro více informací o investičním životním pojištění Vital Invest:
a) Obraťte se na jakoukoli pobočku Komerční banky.
b) Zavolejte na bezplatnou linku 800 10 66 10.
c) Navštivte webové stránky www.kb-pojistovna.cz.
Důležité upozornění o souvisejících rizicích čtěte na www.kb.cz/vitalinvest.