Díky rozšiřování dostupnosti ADSL i do dříve nepokrytých oblastí může dnes mnoho uživatelů využívat nabídky různých poskytovatelů, kteří staví své koncové tarify na základní nabídce Českého Telecomu. Pro mnoho zákazníků to je v současné době jediné řešení, bylo by ale krátkozraké spoléhat se na tento typ spojení jako na jediný. I řada dalších variant připojení k internetu zlepšuje své pokrytí a zákazník si bude moci vybírat z více nabídek.

Jednou z nich jsou i DSL varianty připojení využívající síť Telenor Networks, které nabízí SkyNet pod označením Sky FlexiDSL Profi. Díky promyšlenější struktuře jednotlivých nabízených rychlostí a limitů dat je možné u nabídky Sky FlexiDSL Profi lépe zvolit tarify pro různé typy uživatelů. Označení FlexiDSL přitom spojuje dvě různé varianty - ADSL s různou rychlostí přijímání a odesílání dat a SHDSL, kde jsou obě tyto rychlosti na stejné úrovni.

Jedinou nevýhodou připojení přes Sky FlexiDSL Profi a Telenor Networks obecně je zatím slabší pokrytí. Dostupnost služby je možné rychle ověřit na adrese www,xdsl.skynet.cz. Jeho výhody tedy nemohou v současnosti využívat všichni zájemci. Pro tyto případy je ale možné využít i tarify Sky FlexiDSL Natural, které vycházejí ze standardní nabídky Českého Telecomu pro ADSL. Díky nabídce SkyNetu si ale s nimi nezavřete dveře pro případný přechod na lepší řešení, pokud se ve vašem místě objeví vhodnější způsob připojení.

Z čeho lze vybírat?

Tarify Sky FlexiDSL Natural vycházejí ze současné nabídky Českého Telecomu pro ADSL.

Tarify Sky FlexiDSL Profi využívají přístupové sítě Telenor Networks a jejich jednotlivé varianty s rychlostmi stahování 256 až 2048 kbps se liší použitou agregací a typem připojení:

  • Sky FlexiDSL Profi Family je z kategorie ADSL a nabízí agregaci 1:40
  • Sky FlexiDSL Profi Special využívá také ADSL ale agregaci upravuje na 1:20
  • Sky FlexiDSL Profi Super je nejvyšším tarifem z rodiny ADSL s agregací 1:4
  • Sky FlexiDSL Profi Extra již nabízí symetrické připojení SHDSL s agregací 1:4
  • Sky FlexiDSL Profi Power je nejvýkonnějším SHDSL připojením s agregací 1:1

 

Ceny začínají už na 649 Kč za linku 512/128 kbps s limitem 10 GB, nelimitovaná linka o stejné rychlosti je nabízena za velmi výhodných 1 190 Kč.  U vybraných tarifů je zřizovací poplatek 0 Kč. Nabídka platí do 31. 12. 2004.

ADSL nemusí být i pro vás synonymem pomalého připojení s nezaručenou kvalitou. Nemusí se vás ani týkat omezující limity na objemy přenesených dat. Díky tarifům Sky FlexiDSL můžete vnímat ADSL tak, jak si to zaslouží - jako rychlé spolehlivé spojení k internetu, které při rozumných nákladech dokáže zajistit spokojený život na internetu.

Více informací najdete na stránkách www,xdsl.skynet.cz.