O zpětný odběr se starají tzv. „kolektivní systémy“. Kolektivní systém je soukromá firma, kterou si mohou založit výrobci a dovozci elektrických nebo elektronických zařízení (např. právě osvětlovacích zařízení), a která za ně plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jež jim ukládá zákon o odpadech.

Kovové kontejnery na sběr světelných zdrojů jsou k dispozici například na sběrných dvorech obcí

Kovové kontejnery na sběr světelných zdrojů jsou k dispozici například na sběrných dvorech obcí

Recyklace jednotlivých druhů elektrozařízení má různou ekonomickou hodnotu. U malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získané zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy velmi výhodně zpeněžit. Mají totiž pozitivní ekonomickou hodnotu.

Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejde vydělat nic, naopak jejich recyklace něco stojí. Mají negativní ekonomickou hodnotu.


Zpracování zářivek u odpadové firmy stojí 20 Kč za kus. Přesto ani za likvidaci osvětlovacích zařízení platit nemusíte. Stačí je odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem nebo na místech s malou sběrnou nádobou, např. v supermarketech nebo na obecních úřadech.

Petr Číhal
Autor je obchodním ředitelem společnosti Ekolamp